Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Το μοναδικό ΒΑΪ κινδυνεύει με αποκλεισμό !!!


Η φωτογραφία αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα του μοναδικού δρόμου που συνδέει τη ΣΗΤΕΙΑ με το ΒΑΪ

Πέρασαν 4 μήνες για να αποφασίσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο ¨Επείγουσες επεμβάσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού "Σητεία - Παλαίκαστρο - Βάϊ" για την αντιμετώπιση ολοκληρωτικής κατάρρευσης τμήματος της οδού και μάλιστα όταν η παράκτια περιοχή της Σητείας είχε κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  !!!

Στις 25/4/2016 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αποφάσισε τελικά ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για αυτό το σημαντικό έργο τη στιγμή που η τουριστική σαιζόν έχει ξεκινήσει και χιλιάδες αυτοκίνητα από όλη την Κρήτη περνούν από το συγκεκριμένο σημείο για να επισκεφθούν το ΒΑΪ.

Ένα μικρό  ιστορικό:
·       Αρχές Ιανουαρίου δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην παραλιακή ζώνη λόγω των καιρικών φαινομένων των, των ισχυρών ανέμων και του έντονου κυματισμού.

·       Την 01-03-2016 ο Δήμος Σητείας με έγγραφο προς την Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει για την ανάγκη άμεσων επεμβάσεων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Σητεία - Παλαίκαστρο - Βάϊ για την αντιμετώπιση ολοκληρωτικής κατάρρευσης τμήματος οδού και ...
για άμεσες ενέργειες.

·       02-03-2016: επιστολή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε. προς την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία καταλήγει: "Η προτεινόμενη προσωρινή τεχνική λύση είναι σύμφωνη με την ακτομηχανική μελέτη.

  • 08-03-2016: εισήγηση του Περιφερειάρχη Κρήτης προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με θέμα "Κήρυξη παράκτιας περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας Δήμου Σητείας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας".

  • 09-03-2016: παροχή εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της παράκτιας περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Σητείας του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, έως και 09 Σεπτεμβρίου 2106

  •  16-03-2016: Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία κηρύσσεται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η παράκτια περιοχή.

  •  29-03-2016:  έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο υποβάλλεται φάκελος εξαίρεσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για το έργο του θέματος.

Η απόφαση αναφέρει:
¨Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την Εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού Σητεία - Παλαίκαστρο - Βάϊ για την αντιμετώπιση ολοκληρωτικής κατάρρευσης τμήματος της οδού», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.
Α. Περιγραφή έργου.
Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι το έργο: «Επείγουσες επεμβάσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού Σητεία - Παλαίκαστρο - Βάϊ για την αντιμετώπιση ολοκληρωτικής κατάρρευσης τμήματος της οδού».
Η παρέμβαση, εκτείνονται σε συνολικό μήκος ακτογραμμής περίπου 400 μ.
Ο εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν είναι:
·       Τοποθέτηση λιθορριπής από φυσικούς ογκόλιθους για τη δημιουργία πυρήνα προστασίας του ποδός του υφιστάμενου τοιχείου αντιστήριξης της οδού βάρους 0,50 - 100 kgr,
·       Τοποθέτηση λιθορριπής θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους βάρους 1,50 - 4,00 tn, σύμφωνα με την (31) σχετική έγκριση του τεχνικού φακέλου του έργου. Όλες οι λιθορριπές θα πραγματοποιηθούν από υλικά της ανωτέρω διαβάθμισης, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

Η πρόβλεψή μας:
Έτσι θα παραμείνει μέχρι και τη λήξη της τουριστικής περιόδου.

Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην θρηνήσουμε θύματα.

Και θέλουμε και τουρισμό …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...