Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


     Σήμερα αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  μια σημαντική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τον καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και με στόχο την προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και τη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της τροφοδότησης των υπογείων υδροφορέων.
Λόγω της σοβαρότητας, η απόφαση χρήζει μελέτης και οι παρατηρήσεις και τα σχόλια θα γίνουν σε επόμενη ανάρτηση.

Σχετική αρχική ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ (2/2/2011) στο:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=801&language=el-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...