Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η WWF και για την αυθαίρετη δόμηση στην ΑττικήΠρόσφατα, 2/3/2011 με βάση το παραπάνω έγγραφο, υπογράφηκε μεταξύ του Οργανισμού Αθήνας και WWF πρωτόκολλο συνεργασίας ¨..για τη μελέτη των αλλαγών καλύψεων γης στην Αττική και την αποτύπωση της έντασης της αυθαίρετης δόμησης¨.
Σημαντικό στοιχείο η επέκταση της δραστηριότητας της οργάνωσης και σε θέματα αυθαίρετης δόμησης και ιδιαίτερα  στον ν. Αττικής.
Βέβαια θα περιμένουμε τη σχετική ανακοίνωση και από την πλευρά της WWF να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας (τα συνημμένα της απόφασης δεν τα βρήκαμε για να τα μελετήσουμε), καθώς επίσης και αν θα μας κοστίσει και κάτι, αλλά μικρό το κακό μπροστά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Εν αναμονή της ανάρτησης στο  http://www.wwf.gr/  για να μάθουμε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες γι’ αυτή τη δραστηριότητα της WWF και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.
Θυμίζουμε ότι η WWF Ελλάς, όπως αναφέρει στο σχετικό site, έχει σαν αποστολή:
¨Η αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Σήμερα, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, η οργάνωση χρησιμοποιεί τα εξής βασικά μέσα για να προάγει τους στόχους της:

 • Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων και προώθηση/ενίσχυση απαραίτητων τέτοιων δράσεων που υλοποιούνται από τρίτους
 • Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
 • Συνεργασίες με ΜΚΟ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ακαδημαϊκού χώρου
 • Συνεργασίες με επιχειρήσεις
 • Κατάρτιση/δημοσιοποίηση θέσεων σχετικών με την περιβαλλοντική πολιτική
 • Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διαβούλευσης και επιτροπές/ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων
 • Άσκηση κριτικής στις πρακτικές των φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
 • Υλοποίηση εκστρατειών πολιτικής πίεσης και κινητοποίησης κοινού
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας
 • Δράσεις κατάρτισης και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης
 • Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Δραστηριότητες συμμετοχής κοινού, εθελοντισμού και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών
Βέβαια κάποια από τα παραπάνω συγκρούονται όπως π.χ οι συνεργασίες με το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα και παράλληλα η άσκηση κριτικής σε αυτούς τους τομείς. Αφού όμως για άλλους θεωρούνται φυσιολογικά,  σ’ εμάς δεν μας πέφτει λόγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...