Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

ΝΕΦΟΣ – έκτακτα μέτρα ΤΕΛΟΣ ?????

Φωτο: http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231084451
 Ερωτηματικό ή θαυμαστικό στον τίτλο? Ιδού η απορία.
Ας δούμε γιατί:
Στις 31/3/2011 ανακοινώθηκε η έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
Η νέα ΚΥΑ   εναρμονίζει την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα , η οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα.
Διαβάζοντας όμως προσεκτικά τα επί μέρους άρθρα και ειδικότερα το άρθρο 19 δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά.

Σε συνδυασμό με το άρθρο 31 με βάση το οποίο:  κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 29, προκύπτει ότι τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονταν σε περιπτώσεις επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιορίζονται μόνο σε ενημερωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και τούτο διότι έμμεσα καταργείται η Κ.Υ.Α 11824/1993.
Υπενθυμίζουμε ότι με με βάση την Κ.Υ.Α 11824/1993, όπως αναγράφεται σε πρόσφατες εκθέσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, θεσμοθετείται σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τίθενται «όρια εκτάκτων μέτρων», για τον περιορισμό της ρύπανσης σε περιπτώσεις που κυρίως λόγω εξαιρετικά δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών, αναμένεται αύξηση των τιμών ρύπανσης. Τα μέτρα λαμβάνονται όταν οι μετρούμενες τιμές υπερβούν ή προσεγγίσουν τα όρια εκτάκτων μέτρων (συναγερμού) και ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν τη διατήρηση ή αύξηση των τιμών ρύπανσης για τις επόμενες ή την επόμενη ημέρα.

Θα πρέπει κάποιοι αρμόδιοι να μας ενημερώσουν, μια και πλησιάζει η θερινή περίοδος με τις έντονες θερμοκρασιακές αναστροφές (temperature inversion )  και τις αυξημένες τιμές του Όζοντος.
Υπογραμμίζεται ότι:
Η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, απαιτεί σχεδιασμό σε μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα αλλά και αναμόρφωση των εκτάκτων μέτρων, στις περιπτώσεις επεισοδίων. (σχετικές αναρτήσεις ΕΔΩ και ΕΔΩ)

Και κάποια ερωτήματα για το δίκτυο μέτρησης.
  • Έχουν συμπεριληφθεί στο δίκτυο των σταθμών μέτρησης και οι σταθμοί του Ελ. Βενιζέλος της Αν. Αττικής, αν όχι γιατί?
  • Έχουν σχεδιασθεί έκτακτα μέτρα σε περιοχές όπως Κοζάνη, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη?
  • Υπάρχει κεντρικό σύστημα παρακολούθησης των συγκεντρώσεων σε πόλεις που διαθέτουν σταθμούς μέτρησης ή η διαχείριση γίνεται σε τοπικό επίπεδο??

Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία δεν θα περιορίζεται σε μια ανακοίνωση τύπου, τις ημέρες επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα έκτακτα μέτρα είναι απαραίτητα και θα πρέπει και να διατηρηθούν αλλά και να αναμορφωθούν ΑΜΕΣΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...