Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

¨FACE CONTROL¨ στα πρόστιμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Γιατί ;;;

Μήπως ακούσατε κάτι, για επιβολή προστίμου 156.240 ευρώ στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και 90.700 ευρώ στον πρώην Δήμο Ακραιφνίας, λόγω σοβαρών περιβαλλοντικών παραβάσεων ????

¨Πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν κατά τα έτη 2010 και 2011 για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.¨
Αυτή η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων του υπηρεσιακού υπουργού περιβάλλοντος!
Διαβάσαμε την έκθεση και απορήσαμε διότι από το κείμενο των 114 (!) σελίδων απουσιάζουν οι λέξεις επιβληθέντα πρόστιμα και εισπραχθέντα, όπως συναντούσαμε σε παλαιότερες εκθέσεις της ίδιας υπηρεσίας. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα …παλιά χρόνια έβγαινε και ένα δελτίο τύπου με ονόματα στις περιπτώσεις επιβολής υψηλών προστίμων σε πολύ γνωστές εταιρείες ή δραστηριότητες.
Μας γεννήθηκε λοιπόν το ερώτημα:
Μήπως δεν επιβλήθηκαν τα … εισηγηθέντα πρόστιμα των επιθεωρητών??
Η απορία έγινε ακόμη μεγαλύτερη, γνωρίζοντας ότι με βάση το ν. 4014/2011 από τον Οκτώβριο του 2011, όλα τα πρόστιμα των επιθεωρητών ανεξαρτήτων ύψους επιβάλλονται από τον υπουργό ΠΕΚΑ????
(άρθρο 21 ……….παρ. 3. Για την επιβολή προστίμων, μετά από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου.)

Και η έρευνα μας, έβγαλε … λαβράκι :
Με αποφάσεις της.................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχουν επιβληθεί τα παρακάτω πρόστιμα με βάση τους ελέγχους των επιθεωρητών και για τα οποία δεν μάθαμε ποτέ τίποτα.
¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιβάλλουμε πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων διακόσια σαράντα ευρώ (156.240,00 ευρώ ) στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε» για τις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην περιοχή «Αγίου Νικολάου» Δήμου Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας Π.Ε. Βοιωτίας, γιατί παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως βεβαιώνεται με την αριθ. Πρωτ. οικ. 72/16-01-2012 πράξη βεβαίωσης παράβασης της ΕΥΕΠ

¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιβάλλουμε πρόστιμο ύψους ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (90.700 ευρώ ) στον Δήμο Ορχομενού για το χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων του πρώην Δήμου Ακραιφνίας στη θέση «ΓΚΡΑΒΑ», στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, γιατί παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως βεβαιώνεται με την αριθ. Πρωτ. οικ. 3812/30-11-2011- πράξη βεβαίωσης παράβασης της ΕΥΕΠ.¨

·       Γιατί επιβλήθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ενώ ο νόμος ρητά προβλέπει ότι επιβάλλονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ??
·       Μήπως το πρόστιμο στον πρώην Δήμο Ακραιφνίας συνδέεται με το εξασθενές χρώμιο και με τα απόβλητα γνωστής εταιρείας κομποστοποίησης ???

Θα  επανέλθουμε!
Και μην ξεχνάτε!!!!
Στις 30/5/2012 ξεκινά η μεγάλη δίκη του ΑΣΩΠΟΥ, με βάση τους ελέγχους των Επιθεωρητών το 2007 !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...