Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

19 τεράστιες ανεμογεννήτριες στο βουνό του Θεού Πάνα, της Θεάς Άρτεμις και των χρυσαετών

"Λάμπεια, ην το όρος τούτο ιερόν του Πανός..."

Με μια πανηγυρική ανακοίνωση ο Υπουργός ΠΕΚΑ ενημέρωσε ότι ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 38 MW εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Ερυμάνθου του Νομού Αχαΐας και Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας.

Από την ανακοίνωση απουσιάζει η ακριβής τοποθεσία χωροθέτησης του αιολικού πάρκου. Ξέρετε γιατί??? Προσπαθούν να αποκρύψουν ότι η περιοχή είναι τα ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ όπου κατά τον Παυσανία, τον Όμηρο και τον Στράβωνα έπαιζε την φλογέρα του ο τραγοπόδαρος θεός Παν και κυνηγούσε η τοξεύτρα θεά Άρτεμις
 (ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Αρκ. κ.24, Στραβ. Β8)

Πριν 5 και πλέον χρόνια ξεκίνησε η ιστορία των "Αιολικών Πάρκων" στο όρος Ερύμανθος (Λάμπεια όρη). Σκόνταφτε όμως και στις αντιρρήσεις της αρμόδιας Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, όπως προκύπτει από τα έχοντας υπόψη της απόφασης.
Φθάσαμε λοιπόν ...
λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και ξαφνικά εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  (ΑΕΠΟ)!!
Τι συνέβη?? Τι άλλαξε???

Η ¨επένδυση¨ περιλαμβάνει
  19 ανεµογεννήτριες (Α/Γ) των 2MW έκαστη,
  διάνοιξη νέας οδοποιίας, µήκους 1.939µ. περίπου και βελτίωση  υφιστάµενης οδοποιίας, µήκους 3.070µ. περίπου, για τις ανάγκες  πρόσβασης στη θέση του αιολικού πάρκου,
  διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας, µήκους 6.330 µ. περίπου και  βελτίωση υφιστάµενης εσωτερικής οδοποιίας, µήκους 2.725 µ.  περίπου, εντός του πολυγώνου του αιολικού πάρκου.  

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο αυτής της απίστευτης αδειοδότησης είναι ότι η θέση του έργου εµπίπτει σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας  για  την  ορνιθοπανίδα  (ΖΕΠ) και έχει περιληφθεί µε τον κωδικό GR2320012 «Όρος Ερύµανθος» στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο    Natura 2000 της οδηγίας 92/43/ΕΚ.

Φίλοι αναγνώστες
Εκεί φωλιάζει ο χρυσαετός!!!
¨…Επιπλέον, σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης εντοπιστούν τραυµατισµένα άτοµα πτηνών (λόγω πρόσκρουσης στις Α/Γ, στις Γ/Μ, κλπ.), που αδυνατούν να πετάξουν, τότε θα πρέπει τα εν λόγω πτηνά να συλλέγονται  και παραπέµπονται για εξέταση και αποκατάσταση  – περίθαλψη σε κατάλληλους οργανισµούς  φορείς….¨

Ναι σωστά διαβάζετε !!!
Αυτό προβλέπει η ΑΕΠΟ για την προστασία των χρυσαετών του Ερύμανθου!!!!!…
Δηλαδή θα μεριμνούν μετά τον τραυματισμό ή το θάνατο των πουλιών !!!!

Αυτό που τους απασχολεί και περιλαμβάνεται σε περίοπτη θέση στην ΑΕΠΟ, είναι ο όρος:   ¨..Για το προσωπικό του εργοταξίου (πλύση, WC κλπ) να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η µικρή επιβάρυνση από τα αστικά λύµατα κατά τη φάση κατασκευής του έργου. ¨
Μην πείτε ότι δεν προστατεύουν το περιβάλλον…

Και τα ΟΙΚΟ – ΜΜΕ πανηγυρίζουν ενώ οι …μεγάλες ¨οικολογικές¨ οργανώσεις σιωπούν

Αυτή δεν είναι ανάπτυξη !!!!

Άϊ ----------------------------- (συμπληρώστε όποιες και όσες λέξεις επιθυμείτε)

Ολόκληρη η ΑΕΠΟ ΕΔΩ

Περισσότερα στοιχεία για το ιστορικό ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...