Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

ΛΑΡΚΟ: 6μηνη παράταση για την απόρριψη των μεταλλουργικών σκουριών στον Ευβοϊκό


Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Κ. Μουσουρούλη και των Υφυπουργών Φ. Σκοπούλη και Ασηµάκη Παπαγεωργίου (Αρ. Πρωτ.: Δ8/Γ/Φ.12.3α/οικ.3742/621) στις 26/2/2013, δίδεται εξάμηνη παράταση (μέχρι 28 Αυγούστου 2013) για την απόρριψη των μεταλλουργικών σκουριών του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, στον Ευβοϊκό κόλπο.
Με βάση την προηγούμενη απόφαση η προθεσμία έληγε στις 28/2/2013, οπότε και έπρεπε να ξεκινήσει η χερσαία απόθεση. Αυτό όμως δεν έγινε κατορθωτό, έτσι κρίθηκε αναγκαία η 6μηνη παράταση .
Η εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ υποχρεούται μέχρι και την 28η Αυγούστου 2013 να έχει ενεργοποιήσει τόσο το πρώτο κύτταρο, όσο και το σύνολο του χερσαίου χώρου στη θέση «ΛΙΑΒΔΑ ΟΠΠΟΥΝΤΙΩΝ»,

Στο αιτιολογικό....
της απόφασης αναγράφεται:
α. η καθυστέρηση ενεργοποίησης οποιασδήποτε χερσαίας θέσης για την απόθεση της σκωρίας που παράγεται στο μεταλλουργικό συγκρότημα της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, οφείλεται σε ένα πολύπλοκο σύνολο παραμέτρων και παραγόντων.
β. η θέση «Κορυφή Κοκκίνη» του Δήμου Οπουντίων, η οποία επελέγη το 2004, για τη χερσαία διάθεση της σκουριάς, δεν κατέστη δυνατόν να ενεργοποιηθεί τόσο λόγω της προσβολής και τελικά ακύρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της στο ΣτΕ με την αριθμ. 3883/2008 απόφαση του Ε’ τμήματος αυτού, όσο και λόγω της έντονης αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας.
γ. η νέα θέση «Λιάβδα», που προτάθηκε από το Δήμο Οπουντίων για τη χερσαία απόθεση της σκουριάς, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά στις 23-2-2012 και χρειάζεται τον αναγκαίο ελάχιστο χρόνο για την εκτέλεση των απαιτουμένων έργων υποδομής για την πλήρη διασφάλιση του κοινωνικού συνόλου.
δ. η απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, αποτελεί διαχρονικό κοινό αίτημα όλων των εμπλεκομένων, που στην παρούσα κρίσιμη χρονική συγκυρία είναι και Εθνική ανάγκη.
ε. η συνέχιση της λειτουργίας του ως άνω εργοστασίου εξαρτάται αποκλειστικά από την δυνατότητα διάθεσης των μεταλλουργικών σκουριών, για τις οποίες προς το παρόν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις διάθεσης, εκτός των μέχρι σήμερα εφαρμοζομένων, με συνέπεια να καθίσταται άκρως αναγκαία, για την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας, η αιτηθείσα παράταση με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των απαιτουμένων έργων υποδομής, εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π., προκειμένου τελικά να διακοπεί η απόρριψη των σκουριών στη θάλασσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...