Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Η καταστροφή της επαρχίας ΣΗΤΕΙΑΣ ολοκληρώνεται !!!

Υπογράφηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για ηλιοθερμικό σταθμό 60 Mw!!!!!!
Σε έκταση 3103 στρεμμάτων μπήκε η τελική υπογραφή του Υπουργού ΠΕΚΑ (απόφαση Α.Π. οικ. 168634/5-6-2013), με την οποία  εγκρίθηκε η Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ) για τον πρώτο ηλιοθερμικό σταθμό (Concentrated Solar Plant -  CSP) 60 MW στη θέση ΧΩΝΟΣ του Δήμου Σητείας, συμφερόντων της SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST- CRETE ΕΠΕ.
Και ποιοι είναι οι αποκλειστικοί εταίροι αυτής??
Οι …φίλοι μας οι Γερμανοί!!
  • Deutsche Structured Finance GmbH  και
  • SES Sustainable Energy Solutions AG
 Αρμόδιοι και συναρμόδιοι:
Την περισσότερο κορεσμένη από ΑΠΕ επαρχία της χώρας, δεν την φορτώνεις επιπλέον με ¨λιγότερο ώριμες¨ ή αμφιβόλου απόδοσης τεχνολογίες ηλιοθερμικών (less mature than conventional , έτσι αναφέρονται στην πρόσφατη βιβλιογραφία), οι οποίες έχουν επιπλέον σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον!!!!
Τέτοιες εγκαταστάσεις στην Γαλλία εμπίπτουν στην κατηγορία SEVESO (ατυχήματα μεγάλης έκτασης) και στην Ιταλία επιτρέπονται μόνο σε βιομηχανικές περιοχές.!!!
Σημειώστε ότι στην επαρχία Σητείας:
  • Έχει εγκατασταθεί αιολικοί σταθμοί  περίπου 100 MW, το 60% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος αιολικών της Κρήτης.
  • Έχουν δοθεί άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ διαφόρων τεχνολογιών, ισχύος 621,15 MW.
  • Εκκρεμεί η αξιολόγηση αιτήσεων για επιπλέον έργα ισχύος τουλάχιστον 750 ΜW. Δηλαδή, ουσιαστικά η παραγωγή σε ΑΠΕ θα είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που δίνει ο σταθμός της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο.
Όσον αφορά στους ηλιοθερμικούς σταθμούς, μόνο στο Δήμο Σητείας, έχουν άδεια εγκατάστασης, παραγωγής ή αίτηση σε αξιολόγηση ηλιοθερμικά συνολικής ισχύος 256,7 MW (Φουρνιά, Αθερινόλακος, κλπ). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στόχος ολόκληρης της χώρας για ηλιοθερμικούς σταθμούς έχει οριστεί σε 250 MW μέχρι το 2020!!
Σε καμιά άλλη περιοχή στον κόσμο, ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της συνολικής έκτασης της επαρχίας με πρόχειρους υπολογισμούς , δεν έχει δεσμευθεί για την εγκατάσταση ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταικά, ηλιοθερμικά)

Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτής της …επένδυσης, που αν κρίνουμε από την έκταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και από του όρους που περιλαμβάνει, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές μάλλον θα την θεώρησαν αντίστοιχη με ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής!!!!

Για την περιγραφή του έργου...
αντιγράφουμε από την ΑΕΠΟ:
¨…Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται σε ορεινό και πετρώδες έδαφος που χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος, στη θέση ΧΩΝΟΣ, Δήμου  Σητείας, Νομού Λασιθίου και καταλαμβάνει συνολική έκταση 3.103 περίπου στρεμμάτων. Το έργο θα αναπτυχθεί περίπου στο 50% της έκτασης αυτής.
Ο προτεινόμενος ΗΛΣΠΗΕ θα αποτελείται από 480 ηλιακούς συλλέκτες διατεταγμένους σε 120 βρόγχους σε μια έκταση 393 περίπου στρεμμάτων, μία ατμογεννήτρια, έναν ατμοστρόβιλο, ένα αερόψυκτο  συμπυκνωτή, μία ηλεκτρογεννήτρια και δύο δεξαμενές  υγροποιημένου  άλατος (μίγμα νιτρικού νατρίου και καλίου, 60-40%  αντίστοιχα)  για την αποθήκευση της θερμικής ενέργειας. Το σύστημα αποθήκευσης θα καλύπτει αιχμές ζήτησης σε περιπτώσεις  μειωμένης ηλιοφάνειας λόγω νέφωσης ή κατά τις βραδινές ώρες.
Στο σταθμό θα ενσωματωθούν ένας καυστήρας για τη θέρμανση του ειδικού θερμικού ελαίου που κυκλοφορεί στους σωλήνες των  συλλεκτών καθώς και μία ηλεκτρογεννήτρια για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Οι ετήσιες υδατικές ανάγκες του σταθμού προβλέπεται να φτάσουν τις 30.000 κ.μ. περίπου….¨

Οι επιπτώσεις, τα ερωτήματα και οι επισημάνεις   

- Ανάγκες σε νερό.
 Η υλοποίηση του έργου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τους υδάτινους πόρους και την ισορροπία των υδροφορέων της περιοχής. Οι επενδυτές εκτιμούν τις ανάγκες σε 30.000 m3/ετησίως, αλλά αν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές κατανάλωσης νερού, που δίδονται γι αυτήν την τεχνολογία με βάση επιστημονικές ανακοινώσεις, οι ποσότητες μάλλον θα είναι πολλαπλάσιες (0,25 l/kwh και χωρίς ψύξη με νερό).

- Επικίνδυνα υλικά
Κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα επικίνδυνες ουσίες:
α) 2.000 – 3.000 tn συνθετικών ελαίων (κυρίως μίγμα διφαινυλίου και διφαινυλ-αιθέρα), του οποίου οι ατμοί, είναι τοξικοί για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
β) χιλιάδες τόνοι Υγρό Διάλυμα Άλατος, το οποίο είναι τοξικό και μάλιστα καρκινογόνο για τον άνθρωπο και επικίνδυνο λόγω της εκρηκτικότητάς του υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Σε περιπτώσεις διαρροών αυτών των υγρών η ρύπανση των εδαφών και των υδροφορέων θα είναι καταστροφική.

- Χωματουργικά
Απαιτείται μεγάλη επίπεδη έκταση για την εγκατάσταση τέτοιας δραστηριότητας. Φανταστείτε λοιπόν τι θα συμβεί στην περιοχή και συμπληρώστε την εικόνα με τους χιλιάδες τόνους από γυαλί, ατσάλι και μπετόν!!! Προσθέστε επίσης και τα δίκτυα μεταφοράς και τους δρόμους πρόσβασης.

- Οικοσύστημα της περιοχής
Μια τέτοιου μεγέθους εγκατάσταση σε περιοχή οικολογικά σημαντική και φυσικού αισθητικού κάλους, όπως είναι ολόκληρη η Αν. Κρήτη, θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε πανίδα και χλωρίδα.
Θα επηρεάσει ακόμη και τα περιφερειακά οικοσυστήματα, διότι αποκόπτει και απομονώνει πληθυσμούς, αλλά και μεταναστευτικούς οδούς πουλιών.

- Θνησιμότητα
Αυξάνει η έμμεση και άμεση  θνησιμότητα στην τοπική πανίδα και στη φάση κατασκευής, αλλά και στη φάση λειτουργίας (σύγκρουση με τους καθρέφτες) και θερμικό σοκ ή κάψιμο λόγω των συγκεντρωτικών αχτίνων ηλίου.

- Οπτική ρύπανση
Και μόνο τα 393 στρέμματα καθρεπτών είναι αρκετά για να φανταστείτε την εικόνα που θα εμφανίζει η περιοχή!!!

Ένα στοιχείο επίσης που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν αναφέρονται όροι για την υβριδική μορφή της εγκατάστασης, δεδομένου ότι θα ενσωματωθεί και ένας καυστήρας για τη θέρμανση του ειδικού θερμικού ελαίου που κυκλοφορεί στους σωλήνες των  συλλεκτών.
Ούτε κουβέντα!!! Σαν να επρόκειτο για καυστήρα κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας!!!!!!

Πίσω από το πρόσχημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια κρύβονται σήμερα τεράστια οικονομικά συμφέροντα, πολυεθνικές εταιρείες, που δεν δίνουν δεκάρα για το περιβάλλον και την ενέργεια, αλλά μόνο για τις επιδοτήσεις (feed in tariffs).
Ο νόμος 3851/04.06.2010 προβλέπει τιμή πώλησης για τα ηλιοθερμικά στα 284,85 €/MWh, το οποίο φυσικά θα πληρώνουν οι καταναλωτές σαν τέλος ΑΠΕ!!!

Έτσι φαντάζεστε την ανάπτυξη στην πιο όμορφη, αλλά και την πιο υποβαθμισμένη και χωρίς υποδομές επαρχία της χώρας ??? Εκτός και αν θεωρείτε ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την γεωργία και τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, τον τόπο τους σε τελευταία ανάλυση, και να μεταναστεύσουν αλλού!!!

Για τα αναλυτικά τεχνικά στοιχεία των διαφόρων μορφών ηλιοθερμικών, θα μιλήσουμε σε επόμενη ανάρτηση.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λατρεμένη Σητεία, με το γαλήνιο βλέμμα, σαν όμορφη κοπελιά που σε χτυπούν, σε κλωτσούν, σε βιάζουν για να σε πουλήσουν φτηνά στο σκλαβοπάζαρο κουρελιασμένη. Ελπίζω τα "κύτταρά" σου να αντιδράσουν και να χτυπήσουν το καρκίνωμα που πάει να σε κατασπαράξει!!!!!!Γιατί η ομορφιά σου δεν κρύβεται...

Η.Κ.

Ανώνυμος είπε...

poly opistodromikh gnwmh exete
sto fwtovoltaiko to mono meion einai h energia pu 8a katanalw8ei gia thn kataskevh tou fisika kai oi batareies opou an anakyklw8oune den einai provlhma to fwtovoltaiko einai kalyterh lish apo to petreleo lignith klp

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...