Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Ολόκληρη η απόφαση ανάκλησης των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στη Χαλκιδική !!!

Το αιτιολογικό της ανάκλησης των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών αφορά στην μη ικανοποίηση του όρου, εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ., για ¨εκτέλεση προγράμματος δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί  τόπου του έργου¨, ώστε να αξιολογηθεί η εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα της μεταλλουργικής μεθόδου flash smelting ή ακαριαία τήξη.Αντ’ αυτού η εταιρεία ισχυρίζεται  ....
ότι με την υποβληθείσα ΜΠΕ γνωστοποίησε στην αδειοδοτούσα αρχή ότι 
 «Ως προς την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου της  ακαριαίας τήξης στην κατεργασία του μίγματος συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδος και συμπυκνώματος χαλκού επιβεβαιώθηκε με την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας πιλοτικών δοκιμών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πυριτών Ολυμπιάδος και  συμπυκνώματος  χαλκού  που  εστάλησαν  στο  ερευνητικό  κέντρο  της  Εταιρείας  Outotec  στο  Pori, Φιλανδίας».

Από 4 Μαρτίου 2013 σε ανάρτησή μας με τίτλο ¨ Οι ¨μαύρες τρύπες¨ των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και το παράδειγμα της Χαλκιδικής¨ είχαμε επισημάνει ότι ¨Στις 100 σελίδες της ΑΕΠΟ δυο λέξεις είναι όλη η ουσία!!  flash smelting ή ακαριαία τήξη. Όλα αυτά για να …αποφευχθεί η χρήση κυανίου, μια και για χρόνια τώρα εκεί μόνο εστίαζαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας!!¨.
Και ότι αυτή η μεταλλουργική μέθοδο είναι ακόμη σε φάση demonstration και όχι εφαρμογής.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι:
Η ανάκληση των εγκρίσεων παύει  να  ισχύει  εφόσον, σε διάστημα ενός έτους από  την έκδοσή της και μετά την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας Ελληνικός  Χρυσός  Α.Ε.Μ.Β.Χ.  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για την έκδοση  κάθε αναγκαίας άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία της προβλεπόμενης ως άνω κατάλληλης ημιβιομηχανικής μονάδας επί τόπου του έργου (συμπεριλαμβανομένης και κάθε αναγκαίας άδειας για την εξαγωγή του αναγκαίου συμπυκνώματος), διαπιστωθεί ότι  πληρώθηκαν οι τεθέντες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος  όροι ….

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...