Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Εγκύκλιος για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Στις 23/6/2011 εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εφαρμογή της απόφασης Υ.Α. οικ. 145116/2011  (ΦΕΚ 354/Β`/8.3.2011), ¨επαναχρησιμοποίηση  των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ¨
Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Σε προηγούμενη ανάρτηση για το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων είχαμε επισημάνει ότι:
 ¨…Η λογική σύνταξης της απόφασης ακολουθεί την πεπατημένη δηλ παραπέμπει σε άλλες ΚΥΑ, τροποποιεί, συμπληρώνει και καταργεί διατάξεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χαοτικού περιβάλλοντος. Το τι ισχύει για την ποιότητα και διαχείριση των υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) και για τα υγρά απόβλητα (αστικά και βιομηχανικά) είναι ένας γρίφος για δυνατούς λύτες….¨.
Επίσης ένας αναγνώστης είχε εύστοχα σχολιάσει ότι:
¨Όντως το τι ισχύει για τα υγρά απόβλητα είναι για δυνατούς λύτες. Αλλά νομοθετούν ακατανόητα και χωρίς χωρίς λογική και αντί να ξεκαθαρίζει, το τοπίο γίνεται όλο και πιο μπερδεμένο. Έτσι υπηρεσίες που προσπαθούν να εφαρμόσουν την Αριθ. οικ. 145116, ισχυρίζονται ότι και η πλήρης ανακύκλωση σε μαρμαράδικο θέλει έγκριση από την υπηρεσία υδάτων και προδιαγραφές.¨

Ενώ θα περιμέναμε ότι η εγκύκλιος θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αυτό μάλλον θα εξακολουθήσει να παραμένει θολό.
Οι οδηγίες εφαρμογής για θέματα όπως:
-        Διαχείρισης υγρών αποβλήτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων
-        Ασωπού ποταμού (όρια για το εξασθενές χρώμιο)
-        Αδειοδότησης
-        Ισχύος της Ε1β/221/1965 υγειονομικής διάταξης
δεν δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά αυξάνουν το κίνδυνο παρερμηνείας από τις αρμόδιες αρχές, που καλούνται να την υλοποιήσουν.

Βέβαια η εγκύκλιος μας πληροφορεί ότι ¨.. Προωθείται ήδη από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την διαχείριση των λυμάτων. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε αναθεώρηση και επικαιροποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου για τα υγρά απόβλητα και σε πιθανή τροποποίηση και συμπλήρωση των παραμέτρων και διαδικασιών που αναφέρονται …..¨.

Απορία
Πρώτα νομοθετούμε και μετά αναθέτουμε σχετικές μελέτες – έργα, για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας??

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...