Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Μεταλλεία Χρυσού Χαλκιδικής: Ο ελεγχόμενος ορίζεται και ελεγκτής

Και ενώ οι αντιδράσεις κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού συνεχίζονται, με την απόφαση Α.Π.  οικ. 197504 στις 10 Απριλίου 2012 των Υπουργών ΠΕΚΑ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  συγκροτήθηκε ¨Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»¨.
Στην επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.
Αυτό βέβαια προβλέπεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία εκδόθηκε στις 26 Ιουλίου 2011 και συγκεκριμένα στον όρο δ.39.
Τα νέα αυτά ¨ήθη και έθιμα¨ της ¨πράσινης ανάπτυξης¨, δηλ οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι να ελέγχουν και οι ίδιοι να αποφασίζουν και να προτείνουν, τα έχουμε ήδη σχολιάσει στην περίπτωση του Ασωπού, όπου και πρωτοεμφανίστηκαν.

Εντύπωση προκαλεί η απουσία από αυτή την επιτροπή, των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και κυρίως των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίοι μάλιστα έχουν και την αρμοδιότητα για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Σημείωση: Στις 12 και 13 Απριλίου του 2010 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Χαλκιδική. Όμως, έκτοτε αγνοείται η εξέλιξη της ελεγκτικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο, δηλαδή η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων εφόσον είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις.

Η Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων απαρτίζεται...............
από:
¨i.    Τον Δρ. Γεώργιο Τζατζόπουλο,  Χηµικό Μηχανικό,  υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας,  ως εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, µε αναπληρωτή του τον Δρ. Κωνσταντίνο Παπατόλιο, Γεωλόγο, υπάλληλο της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας,
ii.   Τον κ.   Ιωακείµ Κοτσερίδη,  Περιβαλλοντολόγο,  προϊστάµενο του Τµ. Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Χαλκιδικής,  ως εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  µε αναπληρωτή του τον Δρ.    Αθανάσιο Ξεφτέρη,  Γεωλόγο,  υπάλληλο του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Χαλκιδικής,
iii.  Τον κ.  Ιωάννη Μαρκογιαννάκη,  Δηµοτικό Σύµβουλο του Δήµου Αριστοτέλη, ως εκπρόσωπο του Δήµου Αριστοτέλη,  µε αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Κατσαβαβάκη, Δηµοτικό Σύµβουλο του Δήµου Αριστοτέλη,
iv.  Τον Καθηγητή κ.  Μάριο Τσέζο,  Τοµέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργώντου Ε.Μ.Π., µε αναπληρώτριά του την Επίκουρη Καθηγήτρια κ.   Εµµανουέλλα Ρεµουντάκη, Τοµέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.,
v.   Τον Καθηγητή κ. Γρηγόρη Τσόκα, Πρόεδρο του Τµήµατος Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ.,  µε αναπληρωτή του τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βαβελίδη, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ.,
vi.  Τον Καθηγητή κ.  Αστέριο Παντοκράτορα,  Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δ.Π.Θ., µε αναπληρωτή του τον Λέκτορα κ.  Ευστάθιο Οικονόµου,  Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
vii.  Τον Δρ.  Εµµανουήλ Δάφτση, Χηµικό,  ως εκπρόσωπο του κύριου του έργου (εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.),  µε αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Χατζηγιαννέλη, Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό,
viii. Τονκ. Αθανάσιο Τσιάλα, υπάλληλο (ΤΕΜηχανικών) του Δασαρχείου Αρναίας,  ως γραµµατειακή – διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, µε αναπληρωτή του τον κ.  Γεώργιο Καλαϊτζή,  υπάλληλο  (ΔΕ Τεχνικών)  του Δασαρχείου Αρναίας.¨.

Σε ότι αφορά στις αρµοδιότητες της Επιτροπής, ορίζεται ότι η Επιτροπή έχει ρόλο: 
1)  ελεγκτικό σε ότι αφορά στη τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων των έργων, όπως αυτοί ορίζονται στην  σχετική Κ.Υ.Α.,  καθώς και στην αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, και
2)  εισηγητικό,  µε σχετική τεκµηρίωση,  όσον αφορά τόσο στους ελέγχους,  όσο και επί συγκεκριµένων απαιτουµένων ενεργειών ή δράσεων που θα αναλάβει η ίδια,  προς την Ε.Υ.ΠΕ.  και την
Ε.Υ.Ε.Π.  του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  Η σχετική για τα αναφερόµενα έγκριση δίνεται εγγράφως από το Γενικό Γραµµατέα Υ.Π.Ε.Κ.Α.  ύστερα από εισήγηση των προαναφεροµένων υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...