Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Οι (ΑΠΕ)ΤΖΗΔΕΣ συνεχίζουν με …ΒΙΟΜΑΖΑ τα καταστροφικά σχέδια τους στην επαρχία ΣΗΤΕΙΑΣ

¨Επενδύσεις¨ χωρίς σχεδιασμό και με σημαντικές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις !!!

Στις 10/1/2014 είχαμε γράψει ΕΔΩ για την έκδοση από την ΡΑΕ άδειας σε δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, στα όρια της πόλης της Σητείας (περίπου σε απόσταση 800μέτρα).
Φαίνεται ότι έπιασε τόπο, διότι διαβάστηκε πολύ και αμέσως μετά ξέσπασαν και οι πρώτες οργανωμένες αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής, με βασικό επιχείρημα το σοβαρό πρόβλημα της ρύπανσης.
Δεν είναι όμως μόνο αυτή η μονάδα!!! Μαθαίνουμε ότι πολλοί μουστερήδες (ενδιαφερόμενοι) εμφανίστηκαν ξαφνικά και ζητούν να κατασκευάσουν τέτοιες μονάδες σε όλη την επαρχία!!!
Σημειώστε ότι σε όλη την Κρήτη έχουν κατατεθεί ήδη 200 περίπου τέτοιες αιτήσεις!!!!

Ας δώσουμε όμως κάποια βασικά γενικά-  τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε και οι μη ειδικοί να μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα.
Για την ηλεκτροπαραγωγή η βιομάζα είτε καίγεται απευθείας σε λέβητες για την παραγωγή ατμού, ο οποίος περιστρέφει μια τουρμπίνα και γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρισμού, είτε χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αναερόβιας χώνευσης, παράγεται βιοαέριο με το οποίο λειτουργεί Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) και μέσω των συζευγμένων  ηλεκτρογεννητριών παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης με τις νέες τεχνολογίες η βιομάζα που παράγεται από ειδικά φυτά μπορεί να μετατραπεί σε αέρια ή υγρά καύσιμα και μέσω αεριοποίησης ή πυρόλυσης  χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση γεννητριών αεριοστροβίλου.

Να τονίσουμε ότι η καύση βιοαερίου με αναερόβια χώνευση και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενδείκνυται κυρίως για συμπαραγωγή (και παραγωγή θερμότητας) εντός μεγάλων αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή έστω πλησίον αυτών ώστε να περιορίζονται τα προβλήματα μεταφοράς και γενικότερα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Συνοπτικά,  η  ....
παραγωγική διαδικασία της μονάδας μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες: 

·       Υποδοχή,  παραλαβή,  προσωρινή  αποθήκευση,  προετοιμασία  και  τροφοδοσία  των πρώτων υλών.
·       Αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών και παραγωγή βιοαερίου. 
·       Διαχείριση  του  βιοαερίου  (καθαρισμός,  έλεγχος  ποιότητας  και  προσωρινή αποθήκευση)
·       Αξιοποίηση  του  παραγόμενου  βιοαερίου  (καύση  του  και  παραγωγή  ηλεκτρικής  και θερμικής ενέργειας).
·       Έλεγχος του συνόλου της διεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθεί και η επεξεργασία του χωνεμένου υπολείμματος και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και κομποστ.

Το  βιοαέριο που παράγεται στους αντιδραστήρες χώνευσης είναι κορεσμένο σε υδρατμούς (H2Ο) και περιέχει εκτός από μεθάνιο (CH4), διοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ) και υδρόθειο (H2S). Το υδρόθειο είναι τοξικό με χαρακτηριστική οσμή και δε θα πρέπει να αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα.  Ακολουθεί η αφύγρανση του βιοαερίου επειδή η  σχετική  υγρασία  του  είναι  100%,  για  να  προστατευθεί  η Μηχανή  Εσωτερικής  Καύσης  από  τη  διάβρωση. Μετά την αποθείωση και την αφύγρανση του το βιοαέριο είναι κατάλληλο για καύση στις μηχανές  εσωτερικής  καύσης  και  την  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  μέσω  των συζευγμένων  ηλεκτρογεννητριών. 

Η ρύπανση από την παραπάνω διαδικασία αφορά σε υγρά, στερεά, αέρια και θόρυβο.
Αέρια:
 Οσμές σε όλη την παραγωγική διαδικασία, σωματίδια από την μεταφορά και ΝΟΧ, υδρογονάνθρακες, CO, PM10 από την καύση του βιοαερίου.
Σημειώνεται ότι σε τέτοιες μονάδες και σε περίπτωση λειτουργικών προβλημάτων επιτρέπεται η έκλυση των αερίων χωρίς επεξεργασία στην ατμόσφαιρα !!!
Υγρά και στερεά απόβλητα
Κυρίως από τη διαδικασία της χώνευσης. Η ποσότητα εξαρτάται κυρίως από το εάν η μονάδα έχει σχεδιασθεί να παράγει και κομποστ.

Απαντώντας λοιπόν στα ερωτήματα αναγνωστών από την επαρχία Σητείας, τα οποία εστάλησαν μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας και εκτός των ήδη αναφερομένων προβλημάτων (δίπλα στην πόλη, φυσικό περιβάλλον, κλπ) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα:
·       Στο είδος της βιομάζας και την ποσότητα της βιομάζας (απαιτούνται περίπου 200 tn/d)
·       Εάν η βιομάζα περιλαμβάνει και κτηνοτροφικά απόβλητα και άλλα ζωικά υποπροϊόντα είναι απαραίτητη η παστερίωση σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών.
·       Η αποψίλωση καλαμιών από ποτάμια και άλλα υδατορέματα, εκτός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βιοποικιλότητα, κλπ) μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, αφού τα καλάμια ανακόπτουν την ταχύτητα του νερού.
·       Εάν ως βιομάζα χρησιμοποιούνται και παραπροϊόντα ελαιουργείων τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκπομπές υδρογονανθράκων κατά την καύση του βιοαερίου, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας αυτών των παραπροϊόντων σε οργανικά οξέα, πολυαλκοόλες, πολυφαινόλες και υπολείμματα ελαίου.

Τέλος σημειώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, τέτοιες  μονάδες έχουν χρησιμοποιηθεί για ¨ξέπλυμα¨ τοξικών και άλλων αποβλήτων.

Αυτά ως αρχή, θα συνεχίσουμε με βάση και τις δικές σας παρατηρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...