Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Γραμματικό: Timeo Danaos et dona ferentes Μήπως τελικά η κατάσταση που διαμορφώνεται στο Γραμματικό είναι ¨WIN – WIN¨ για τον εργολάβο??


 "Τimeo Danaos et dona ferentes" ή «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας». Ο τίτλος ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του Γραμματικού με βάση τα …νέα πορίσματα των ελεγκτικών αρχών, που όλως τυχαίως ολοκληρώθηκαν 460 ημέρες μετά τον αρχικό έλεγχο και αφού είχε εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία δίνει ¨πράσινο¨ φώς στη συνέχιση των έργων.
Τα βασικά σημεία της έκθεσης των Επιθεωρητών (ΕΔΩ)
Και όλα αυτά, γιατί ποτέ η πολιτεία στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν προχώρησε σε ένα σωστό σχεδιασμό και με πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και βασικά τους κατοίκους των περιοχών, όπου σχεδιάζεται η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Έρμαιο στα χέρια αυτών που χρόνια τώρα έχουν αυτοχρησθεί ¨ειδικοί¨ με μοναδικό στόχο τη διαιώνιση της τριτοκοσμικής κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.
Συνεχείς οι αγώνες των κατοίκων της περιοχής, προσφυγές στη δικαιοσύνη, στις αρμόδιες αδειοδοτούσες και ελεγκτικές αρχές στους τοπικούς άρχοντες κλπ.
Αποτέλεσμα?????
Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 55% του φυσικού αντικειμένου και έχουν πληρωθεί 10.400.000 ευρώ στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο!

Διαβάστε παρακάτω ένα μικρό ιστορικό των αποφάσεων των συναρμοδίων για το 2011 και μάλιστα ενόσω εκκρεμούσαν οι προσφυγές των κατοίκων της περιοχής και βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας!!

-    22-3-2011: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Απόφαση με  Αριθ. Πρωτ. 9241/6209. Αναγκαστική απαλλοτρίωση......

ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

-    10/08/2011: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/76987/3482. Εγκρίνεται  η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου ¨Επίβλεψη χωματουργικών εργασιών των οδών πρόσβασης.¨. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι από 29-03-2011 μέχρι και 24-07-2011 ημερομηνία που λήγει η προθεσμία του Έργου, που εγκρίθηκε με τη ΔΔΕ μη συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

-    26/10/2011:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.  Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: 87653 ¨Mείωση 5 Εγγυητικών Επιστολών του έργου «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»

-    08/11/2011:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. Απόφαση με αρ. πρωτ. Αρ.Πρ. : 47812/ΔΕ-7653  Εγκρίνεται  η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕΠ 085/3 Για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" Προβλέπεται: προϋπολογισμός: 22,786,859.10.  Πληρωμές: 9,600,998.85 Υπόλοιπο:  13,185,860.25

-    9/11/2011: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Απόφαση με αρ. πρωτ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/108027/4619 Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης περί έγκρισης εκτελέσεως εργασιών του υποέργου «Επίβλεψη χωματουργικών εργασιών των οδών πρόσβασης, Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού», ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου. Ως νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 19-05-2012.

-    10/11/2011: Απόφαση 336/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ για το στρατηγικό σχεδιασμό 2012 -2014. Για την συνέχιση των εργασιών στον ΧΥΤΑ. Προϋπολογισμός 18.967.202,75€ € . Πληρωμές: 10.400.000 υλοποίηση 55% του φυσικού αντικειμένου (σελίδα 52). (Σημείωση 1: Δεν έχει υπολογισθεί το κόστος της Μονάδας Μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Σημείωση 2: τα ποσά δεν συμφωνούν με αυτά του Υπ. Ανάπτυξης)

-    09-12 – 2011: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 119635 “Διακοπή εργασιών –Διάλυση της σύμβασης ”Διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» με βάση Την ΑΠΟΔΟΧΗ του περιεχόμενου της από 28-11-2011 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , που υπέβαλε η Ανάδοχος κ/ξ του έργου.

-    16 -12 – 2011: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Απόφαση με αρ. πρωτ. 126743 Απόφαση για την άρση της Διακοπής των εργασιών του ως άνω έργου, μετά την πληρωμή του 17ου και 20ου λογαριασμού ποσού ύψους 279.429,63 ευρώ και 1.059.918,16 ευρώ αντιστοίχως από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής στις 15 -12-2011 οπότε και εξέλιπαν οι λόγοι της διακοπής των εργασιών.

Σημειώνεται ότι κάποιοι αρμόδιοι σε αυτή την εξέλιξη εμφανίζονται με συνεχείς εναλλαγές ρόλων, του καλού ή του κακού, ανάλογα με την περίπτωση. Τι συμβαίνει ?
Πιθανολογούμε τα παρακάτω:
ή
1: Υπάρχει αλλαγή πολιτικής στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων συνολικά, με προτεραιότητα πλέον το θέμα της ΚΑΥΣΗΣ! ή
2: Θα πρέπει να εξετασθεί και το θέμα της ρήτρας αποζημίωσης του εργολάβου σε περίπτωσης οριστικής διακοπής των εργασιών.

Θα συμφωνήσουμε με την πρόταση που διαβάσαμε ΕΔΩ, συμπληρώνοντας,

             ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ!!!!!
                        (…. και δεν είναι και λίγοι!!!!)
Και για την προστασία της περιοχής, αφού το έργο στηρίχθηκε σε ελλιπείς μελέτες, αλλά και για την προστασία του Έλληνα φορολογούμενου!


Σημείωση: Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να υπολογίσουν και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που προβλέπεται απο τον νόμο των Επιθεωρητών και είχαμε αναφερθεί ΕΔΩ. Αν χρειάσθηκαν 460 ημέρες για την έκθεση ελέγχου δηλ την πρώτη φάση, τότε ο χρόνος που απομένει είναι ........?????

Κλείνοντας την ανάρτηση πληροφορηθήκαμε από ΕΔΩ ότι ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Ν. ΧΟΥΝΤΗΣ έστειλε το πόρισμα (έκθεση) των Επιθεωρητών στην Κομισιόν και ζητά την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης. 
Επίσης, σήμερα 31/1/2012 στις 09:00 συζητείται στα δικαστήρια Ευελπίδων η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ, για την αναστολή των εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...