Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Θέλει η ΡΑΕ να κρυφτεί κι η χαρά δεν την αφήνει !!!

Η ΡΑΕ αυξάνει κατά 58% την ισχύ του ηλιοθερμικού της ABENGOA στη Σητεία!!!

Με πρόσφατη απόφαση (440/2013) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αυξάνει την ισχύ του ηλιοθερμικού της ABENGOA στο Δ.Δ Λεύκης του Δήμου Σητείας από 25 MWe σε 39,5 MWe
Το 2011 είχε χορηγήσει την άδεια για την εγκατάσταση του ηλιοθερμικού στη θέση ¨Βιτσιλιά¨ του Δ.Δ Λεύκης και η απόφαση έγραφε:

¨……………………………………………
3.1 Ο ηλιοθερµικός σταθµός θα αποτελείται από ηλιοστάτες οι οποίοι ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν κεντρικό συλλέκτη που βρίσκεται στην κορυφή ηλιακού πύργου και θερµαίνουν υγρό µέσο µε το οποίο γίνεται παραγωγή θερµού ατµού ο οποίος τελικώς χρησιµοποιείται σε στρόβιλο-γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
3.2 Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού παραγωγής ανέρχεται σε 25 MWe.
3.3 Η µέγιστη αποδιδόµενη στο δίκτυο ισχύς ανέρχεται σε 25 MWe.
3.4 Ο ηλιοθερµικός σταθµός περιλαµβάνει σύστηµα αποθήκευσης θερµικής ενέργειας που αποτελείται από δεξαµενές κορεσµένου ατµού, για τη λειτουργία του σταθµού στο ονοµαστικό του φορτίο και για χρονικό διάστηµα 3 ωρών.
3.5  Η αδειούχος θα εγκαταστήσει στο χώρο του σταθµού συµβατικό(ούς) λέβητα(ες) συνολικής ισχύος 27,05MWth κατά µέγιστο µε χρήση συµβατικού καυσίµου LNG.
………………………..
6.     Κάλυψη αναγκών ύδατος
6.1  Για την λειτουργία του εν λόγω ηλιοθερµικού σταθµού απαιτούνται σε ετήσια βάση περίπου 107.000m3 /έτος ύδατος. 
6.2 Ο αδειούχος οφείλει να µεριµνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων προκειµένου να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες ποσότητες ύδατος για τη λειτουργία του ηλιοθερµικού σταθµού.  Ειδικότερα για τον εν λόγω ηλιοθερµικό σταθµό η κάλυψη των αναγκών ύδατος θα γίνει µέσω γεώτρησης στην περιοχή.

Η νέα ...
τροποποιημένη απόφαση αναγράφει:
¨……………………………………..
3.2 Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού παραγωγής ανέρχεται σε 39,5 MWe. 
3.3 Η µέγιστη αποδιδόµενη στο δίκτυο ισχύς ανέρχεται σε 39,5 MWe. 
3.5  Η αδειούχος δύναται να εγκαταστήσει στο χώρο του σταθµού συµβατικό(ούς) λέβητα(ες) συνολικής ισχύος 42MWth κατά µέγιστο µε χρήση συµβατικού καυσίµου (LNG, LPG)
3.6 Ο κάτοχος της άδειας δύναται να εγκαταστήσει στο χώρο του σταθµού εφεδρικό(ά) Ηλεκτροπαραγωγό(ά) Ζεύγος(η) συνολικής ισχύος περί τα 1 MVA για τη λειτουργία του σταθµού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
……………….
 «6. Κάλυψη αναγκών ύδατος
6.1   Για την λειτουργία του εν λόγω ηλιοθερµικού σταθµού απαιτούνται σε ετήσια βάση περίπου 110.000m3/έτοςύδατος.¨.

Αυξάνουν την ισχύ κατά 58% και την ίδια στιγμή ισχυρίζονται ό,τι η κατανάλωση του νερού θα αυξηθεί μόνο κατά 3%, από 107.000 m3 /έτος ύδατος σε 110.000 m3/έτος ύδατος!!!!

Όλα αυτά τη στιγμή που το θέμα των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Πρόσφατα μάλιστα οι επικεφαλής 10 μεγάλων ηλεκτροπαραγωγών της ΕΕ, που μαζί ελέγχουν το 50% της Ευρωπαϊκής ηλεκτροπαραγωγής, σε πρωτοφανή από κοινού συνέντευξη τύπου ζητούν να σταματήσουν οι επιδοτήσεις για αιολικά και φωτοβολταϊκά (http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2013/10/enel-iberdrola-eon-rwe-eni.html).

Η νέα τροποποιητική απόφαση της ΡΑΕ αναγράφει επίσης ότι:

¨Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ηµερών από την δηµοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων  32  και  33  του ν.  4001/2011,  ΦΕΚ Α´  179/22.08.2011  (άρθρο  3  παρ.  2  του ν.  3468/2006  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 τουν. 4030/2011, ΦΕΚΑ´ 249/25.11.2011).¨.

Ελπίζουμε οι τοπικοί άρχοντες να αντιδράσουν τώρα και να κάνουν τις νόμιμες ενέργειες. Όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ηλιοθερμικού, τότε θα είναι πολύ αργά για δάκρυα και δικαιολογίες!!!

Έχουμε αναδείξει σε πολλές αναρτήσεις την καταστροφή της επαρχίας Σητείας από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ και ηλιοθερμικών ειδικότερα (αναζητείστε στο ιστολόγιο).

Διαβάστε επίσης τι έγραψε για την εγκατάσταση των βιομηχανικών ΑΠΕ  στην πολύπαθη επαρχία Σητείας, το lasithinews.gr (ΕΔΩ):

¨…..Ο Δήμος Σητείας προβλέπεται να γίνει το μεγαλύτερο θύμα της πράσινης ανάπτυξης. Η ηλιοφάνεια, οι συνεχείς άνεμοι και η ανεκτικότητα των τοπικών αρχών, έχουν προσελκύσει δεκάδες επίδοξους επενδυτές που υπόσχονται απλόχερα θέσεις εργασίας και χρήμα.

Μέχρι σήμερα πέντε εταιρείες επιδιώκουν την εγκατάσταση ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος 265 MW στο Δήμο Σητείας. Θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν υπάρχει ήλιος. Τις υπόλοιπες ώρες η ηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίζει να παράγεται από το πετρελαϊκό εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο. Για τις ώρες που δεν θα υπάρχει ηλιοφάνεια θα χρησιμοποιείται ενέργεια από φυσικό αέριο, LPG, ντίζελ, βιοντίζελ ή βιοκαύσιμα.

Τα 265 MW υπερβαίνουν την ισχύ της μονάδας στον Αθερινόλακκο, τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ από σταθμούς όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Κρήτη αλλά και το στόχο του υπουργείου να εγκατασταθούν σε όλη την Ελλάδα, μέχρι το 2020, ηλιοθερμικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 250 MW! Αν τελικά εγκατασταθούν, η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στο Δήμο Σητείας μόνο από τους ηλιοθερμικούς σταθμούς, θα αντιστοιχεί συνολικά σε πάνω από το μισό της εγκατεστημένης ισχύος της Κρήτης!..¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...