Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΑΡ: Να αποσυρθεί η άδεια καύσης απορριμμάτων στην ΤΙΤΑΝ

Μετά από τις αναρτήσεις μας με τίτλο:


και την ευχή μας
 ¨….. κάποιος στο Μαξίμου να μας διαβάσει και να παρέμβει πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο..¨, 
φαίνεται ότι μας διάβασαν μόνο στη ΔΗΜΑΡ και με σχετική ερώτηση στη Βουλή η κα Ασημίνα Ξηροτύρη ζητάει την απόσυρση της υπουργικής απόφασης που έδωσε άδεια για καύση των απορριμάτων στην ΤΙΤΑΝ.

Διαβάστε...
τη σχετική ανακοίνωση
 «Η "εν κρυπτώ" αδειοδότηση της "ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ»"για καύση απορριμμάτων, από τον υπουργό του ΠΑΣΟΚ  κ. Μανιάτη, προσβάλλει τους φορείς του Πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, των ήδη επιβαρυμένων περιβαλλοντικά δυτικών περιοχών. Καμιά γνωμοδότηση δεν έγινε από τους αρμόδιους φορείς της πόλης και τους κατοίκους με αποτέλεσμα να καταρρακώνεται η αξιοπιστία των πολιτικών που ασκούνται από το ΥΠΕΚΑ  για  τη διαχείριση των αποβλήτων.
»Το τμήμα περιβάλλοντος της  ΔΗΜΑΡ Θεσσαλονίκης ζητάει την απόσυρση της υπουργικής απόφασης, που έρχεται σε αντίθεση με την εκφρασμένη άρνηση όλων των φορέων της πόλης (ΟΤΑ, Νομαρχιακού Συμβουλίου, κατοίκων κλπ) και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ίδιου Υπουργείου - ΥΠΕΚΑ».
Η ερώτηση της κ. Ξηροτύρη
«Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι με την με αρ. πρωτ. 184217/30-1-2014 Απόφαση Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δίνεται στην εταιρεία ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ η άδεια καύσης εναλλακτικών - δευτερογενών καυσίμων σε χώρο που βρίσκεται δίπλα στον υπό κατασκευή ΣΜΑ Ευκαρπίας 500 μέτρα από τον οικισμό της Νέας Ευκαρπίας. 
»Στην περιοχή είχαν ήδη γίνει δύο προσπάθειες για τη λήψη άδειας καύσης λυματολάσπης από το ΤΙΤΑΝ το 2010 αλλά και άδειας καύσης δευτερογενών καυσίμων στις τσιμεντοβιομηχανίες της Ελλάδας το 2012, οι οποίες και σωστά δεν εγκρίθηκαν, έπειτα από την έντονη αντίδραση των κατοίκων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα είχε συμφωνηθεί να μην ξανατεθεί το συγκεκριμένο θέμα. 
»Επιπρόσθετα, η σημερινή απόφαση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων των τοπικών φορέων για την κατασκευή του ΣΜΑ ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να δοθεί τέτοιου είδους άδεια.
»Το Υπουργείο αγνοώντας τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των τοπικών φορέων που είχαν κατατεθεί το 2010, προχώρησε στην έκδοση της εν λόγω απόφασης χωρίς οποιαδήποτε θετική γνωμοδότηση από φορείς (όπως προβλέπεται από τον Ν. 3852/2010), ουσιαστικά εν κρυπτώ, αιφνιδιάζοντας την τοπική κοινωνία, την οποία και εντέλει περιπαίζει και προκαλεί.
»Ακόμη δε, μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι αγνοήθηκε το υπ' αρ. 8458/28-9-10  έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε το  οποίο ο εγκεκριμένος εθνικός,  τοµεακός και περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις του  τύπου που αιτείται η εταιρεία (καύση εναλλακτικών καυσίμων) και ως εκ τούτου οποιαδήποτε χωροθέτηση τέτοιας χρήσης είναι παράνομη.
»Οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της δυτικής, η οποία δέχεται συνεχώς περιβαλλοντική πίεση λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης, της αιθαλομίχλης κ.λπ. υποβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους. Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα καύσης πλαστικών, καουτσούκ, υπολειμμάτων από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (μπλε κάδοι), αποβλήτων προερχόμενα από την ανακύκλωση αυτοκινήτων κ.λπ., υλικών εκλύοντας στην ατμόσφαιρα τοξικά αέρια και σωματίδια.
»Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση η δυναμικότητα τροφοδοσίας θα είναι 10 τόνοι ανά ώρα και θα αποθηκεύονται σε σιλό  δυναμικότητας 340 τόνων το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη κατασκευαστεί πριν βγει επίσημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
»Τέλος, η κατασκευή του ΣΜΑ Ευκαρπίας, ενός περιβαλλοντικού έργου ακυρώνεται και επιβεβαιώνονται οι φόβοι των κατοίκων της περιοχής ότι θα χρησιμοποιηθεί ως ένας προθάλαμος καύσης αστικών απορριμμάτων από την ΤΙΤΑΝ. Με τέτοιου είδους ενέργειες όμως, καταρρακώνεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία της ορθής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων. 
»Με δεδομένο ότι:
• Σύσσωμη η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για το ενδεχόμενο καύσης εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.
• Ενδεχόμενη καύση υλικών όπως πλαστικά, καουτσούκ κ.λπ. θα επιβαρύνει δραματικά την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος η ατμοσφαρική ρύπανση και η αιθαλομίχλη είναι υπερτριπλάσια των επιτρεπτών ορίων και σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση του πληθυσμού της περιοχής είχε και ανθρώπινα θύματα.
»Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Με ποια κριτήρια και βάσει ποιου σχεδιασμού εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση; Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της δημόσιας διαβούλευσης και αν ναι υπάρχει έστω και μία θετική γνωμοδότηση από τους εμπλεκόμενους φορείς (τοπική κοινωνία, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ, ΦΟΣΔΑ);
2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις της καύσης στην αέρια ρύπανση της άκρως επιβαρυμένης περιοχής και αν ναι, με ποιον τρόπο θα αντιμετωπισθούν; 
3. Γνωρίζει τελικά το ΥΠΕΚΑ και η Κυβέρνηση ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη πλήρωσε και πληρώνει συνεχώς με την υγεία και πολλές ζωές των ανθρώπων της τις περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες της πολιτείας;
4. Θα ανακαλέσει τελικά το Υπουργείο την εν λόγω απόφαση, με δεδομένο ότι η ζημία που προκαλείται για το δημόσιο συμφέρον και την υγεία των πολιτών της περιοχής είναι ανυπολόγιστη;».¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...