Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Και νέες προσλήψεις στο ΕΚΒΑΑ !

ΣΠΕΥΣΑΤΕ!!!!
Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων είναι λίγες ημέρες (…ως συνήθως) !!!!

Οι προσλήψεις δημόσιων φορέων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ανακοινώνονται με όλους τους …κανόνες διαφάνειας (!), με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην ενημερώνονται.
Όταν λοιπόν στις αναζητήσεις μας ανακαλύπτουμε τις καμουφλαρισμένες προκηρύξεις, θεωρούμε υποχρέωσή μας την άμεση ενημέρωση των νέων ανθρώπων – ανέργων, που ψάχνουν απεγνωσμένα για μια θέση εργασίας.

Έτσι ανακαλύψαμε ότι το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) την περασμένη εβδομάδα, στη σχετική σελίδα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχει ανακοινώσει τα παρακάτω:

1: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6)πτυχιούχους ΑΕΙ και δύο (2) πτυχιούχους ΑΤΕΙ, συνολικά οκτώ (8) άτομα, μέσω ανοικτών προσκλήσεων και συνολικής χρηματοδότησης από έργα ΕΣΠΑ (ερευνητικά και αναπτυξιακά που στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα).
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε ένα έτος και δύναται να ανανεωθούν σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. ΕΔΩ

2: ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝ (1) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 201402061252 ΕΔΩ

3: ΠΡΟΘΕΣΗ....
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 201402051226 ΕΔΩ

4: ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 201402051225 ΕΔΩ

5: ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 201402051227 ΕΔΩ

6: ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 201402051211 ΕΔΩ

7: ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑ Γ.Σ.Π. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 20140205359 ΕΔΩ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...