Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Απλά μαθήματα διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 

Τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω της κλιματικής προπαγάνδας, περι ανθρωπογενών αιτίων (εκπομπές CO2), αν ρωτήσεις ποιό είναι το ποσοστό του CO2 στην ατμόσφαιρα, μεγάλο μέρος των ανθρώπων θα απαντήσει σίγουρα ότι είναι μεγαλύτερο από το 50%!!!!
Αυτό βέβαια έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές σοβαρές έρευνες, κυρίως στις ΗΠΑ.Ποια όμως είναι η αλήθεια??
Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα είναι:
Άζωτο      (Ν2 )                             78,08 %
Οξυγόνο  (O2)                              20,95 %
Αργό      (Ar)                                0,93 %
Διοξείδιο του άνθρακα  (CO2)      0,03 %
Άλλα αέρια (Μεθάνιο, Υποξείδιο του Αζώτου, Όζον, κλπ) 0,01 %
 Η συγκέντρωση του CO2 σήμερα, για μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι 395 ppm ή 0,0395 %.

Αν αυτές τις συγκεντρώσεις των αερίων της ατμόσφαιρας τις αντιστοιχίσουμε με τις θέσεις ενός γηπέδου 100.000 θέσεων, τότε το CO2 καταλαμβάνει τις 40.
Όμως, από....
τις 40 θέσεις, οι 25 ήταν ήδη στην ατμόσφαιρα πριν από την χρήση των υδρογονανθράκων (άνθρακας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο) ως καυσίμου από τον άνθρωπο.
Μένουν λοιπόν 15 θέσεις.
Δεδομένου ότι οι άνθρωποι συμβάλλουν μόνο στο 3% του συνόλου των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο (το 97% είναι από τη φύση), επομένως η συνεισφορά του ανθρώπου καταλαμβάνει το 3% των 15 θέσεων δηλαδή το 0,45 ενός καθίσματος !!!!
Έτσι, στο γήπεδο των 100.000 θέσεων η ανθρώπινη συμβολή του CO2 καταλαμβάνει – αντιστοιχεί  στο μισό μιας θέσης.

Αν δεχθούμε  την κλιματική αλλαγή, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η συνεισφορά των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 είναι υπεύθυνη για όλα τα κακά που συμβαίνουν και αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή ????

Τουλάχιστον ας προβληματισθούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...