Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

ΣΗΤΕΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ Ε 90 : Σε 30 χρόνια κατασκευάστηκαν 8,50 χλμ επί συνόλου 29,80 χλμ !!!!


Αἰδώς Ἀργεῖοι !!!!!!!

Το παγκόσμιο βραβείο όσον αφορά στο χρόνο εκτέλεσης δημόσιου έργου οδοποιίας διεκδικεί το έργο με τίτλο «Βόρειος Άξονας Κρήτης, Τμήμα Αυχένας Αγκαθιάς – Σητεία και παράκαμψη Σητείας»

Αρκεί να διαβάσετε τη νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Έργων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ.: 3408/30-9-2916για να αναρωτηθείτε: ¨Είναι δυνατόν ?¨ Κι όμως είναι δυνατόν και συμβαίνει μάλιστα στην πλέον ξεχασμένη και απομονωμένη επαρχία της Ελλάδος???
Το μόνο που τους απασχόλησε τα τελευταία 30 χρόνια ήταν πώς να γεμίσουν με ΑΠΕ την πιο όμορφη επαρχία, να καταστρέψουν το καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον της, και δυστυχώς σε αυτό τα κατάφεραν μια …χαρά.

Πρόκειται για τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), χαρακτηρισμένο μάλιστα Εθνική οδός (Ε-90) (!!!!). Η προμελέτη του έργου, το οποίο διασχίζει εκτάσεις της επαρχίας Σητείας, εγκρίθηκε το 1986 και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περίπου 8,50 χλμ επί συνόλου 29,80 χλμ.
Ως σκοπιμότητα του έργου αναφέρουν, μάλλον με δόση ειρωνείας ότι ¨Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή.¨. 
Δηλαδή 30 χρόνια προσπαθούν, αλλά η βελτίωση της πρόσβασης αναζητείται ακόμη και μάλλον θα αναζητείται και για τα επόμενα 30 χρόνια!!!

Δείτε το  ιστορικό του έργου, που θα έδινε  ....
πνοή στην επαρχία και θα επέτρεπε την πραγματική ανάπτυξη.

Αντιγράφουμε από την απόφαση:

¨Με την υπ. αριθμ. 4073/16.12.1986 (!!!) απόφαση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων της 12ης ΠΥΔΕ εγκρίθηκε η Προμελέτη του έργου.

Με την υπ. αριθμ. 2235/07.03.1991 απόφαση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων της 12ης ΠΥΔΕ εγκρίθηκε η Οριστική μελέτη των τμημάτων:
·       «Αυχένας Αγκαθιά – Αγ. Φωτιά, Υποτμήμα χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+193,95»
·       «Δυτική είσοδος Σητείας»
·       «Συνδετήριο τμήμα προς αεροδρόμιο»
·       «Συνδετήριο τμήμα προς ΒΙΠΕ»

Με την α.π. 68580/93/17.02.1994 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. Η ισχύς των παραπάνω εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων ορίστηκε έως την 31.12.2003. Το αντικείμενο ήταν: «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Αυχένας Αγκαθιάς - Σητεία και παράκαμψη Σητείας» και περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία των
παρακάτω οδικών τμημάτων:
• Αυχένας Αγκαθιάς-Αγ. Φωτιά μήκους 16,00 χλμ (περίπου)
• Κεντρική Είσοδος Σητείας μήκους 4,10 χλμ (περίπου)
• Δυτική Είσοδος Σητείας μήκους 5,40 χλμ (περίπου)
• Συνδετήριο τμήμα προς ΒΙΠΕ 1,00 χλμ (περίπου)

Με την α.π. Δ1β/122/15/10.05.2003 Απόφαση της Δ/νσης Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκαν:
- Τροποποιημένη μελέτη «Οδικό τμήμα Αγκαθιάς - Χαμέζι (χ.θ. 0+317 έως χ.θ. 3+400)».
- Γεωλογική μελέτη.
- Συμπληρωματικά κτηματολόγια.

Με το α.π. 132704/07.05.2003 έγγραφο της ΕΥΠΕ, αποφασίστηκε η παράταση ισχύος της προαναφερθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για μια δεκαετία και συγκεκριμένα μέχρι την 31.12.2013. Ταυτόχρονα, αδειοδοτήθηκαν και οι τροποποιήσεις που
περιγράφονται αναλυτικά στην τροποποιημένη μελέτη «Οδικό τμήμα Αγκαθιάς - Χαμέζι (χ.θ.0+317 έως χ.θ. 3+400)» και αφορούν:
• Γέφυρα μήκους 847,50 m από χ.θ. 1+589 έως χ.θ. 2+436 αντί κατασκευής μικτής διατομής ορύγματος και επιχώματος.
• Επίχωμα στην χ.θ. 0+414,46 αντί κατασκευής γέφυρας.
• Μετατόπιση από τη χ.θ. 1+266,27 στη χ.θ. 1+257 και κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης τοπικού παράπλευρου με άνοιγμα 28,00 m αντί τεχνικού cut & cover.
• Προσθήκη Γέφυρας άνω διάβασης τοπικού παράπλευρου στη χ.θ. 2+891.
Σήμερα: Έχουν ολοκληρωθεί περίπου 8,50 χλμ επί συνόλου 29,80 χλμ. (!!!!) Περίπου 4,10 χλμ είναι υπό κατασκευή και απομένουν να κατασκευαστούν 17,20 χλμ.
• Στάδιο υλοποίησης και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων:
Στο χρονικό διάστημα από την παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ (2003) έως σήμερα δεν έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό του έργου.
Μέχρι τη λήξη ισχύος των περιβαλλοντικών όρων (31.12.2013) το έργο έχει εν μέρει κατασκευαστεί και σε γενικές γραμμές έχουν τηρηθεί όλοι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.¨

Ερώτημα: Μήπως δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής απάτης και ψεύτικων υποσχέσεων, αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν ποινικές και αστικές ευθύνες?

Ολόκληρη η απόφαση  ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...