Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Πώς μπορώ να μειώσω την κατανάλωση στο αυτοκίνητό μου??Μικρό ποσοστό από την ενέργεια του καυσίμου χρησιμοποιείται για την κίνηση του οχήματος . Τα οχήματα απαιτούν ενέργεια για την επιτάχυνση , την κάλυψη των τριβών  και την αντίσταση του αέρα . Την ενέργεια την προσφέρει το καύσιμο με τη διαδικασία της καύσης και ο κινητήρας τη μετατρέπει σε ωφέλιμο έργο.

                                                                 Εντός πόλης           Εκτός πόλης
Βενζινοκίνητα                                            18-20%                         30%
Πετρελαιοκίνητα (ελαφρά)                         25-28%                      35-38%
Πετρελαιοκίνητα (βαριά)                                                              40-42% 
 
Με τη βελτίωση της τεχνολογίας κυρίως στα βενζινοκίνητα οχήματα οι εκπομπές καυσαερίων έχουν μειωθεί δραστικά . Μικρότερη πρόοδος όμως  έχει συντελεστεί για τη μείωση της κατανάλωσης.
Υπάρχει μια άμεση σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης βενζίνης και των εκπομπών του CO2. Ο πρακτικός κανόνας μετατροπής είναι ότι ανά 1 λίτρο βενζίνης εκπέμπονται 22 - 24 περίπου γραμμάρια CO2.
Η βασική στρατηγική των κατασκευαστών για να μειώσουν την κατανάλωση είναι να μεγιστοποιήσουν την θερμική απόδοση της καύσης και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι βασικοί σχεδιαστικοί παράμετροι των οχημάτων που επηρεάζουν την κατανάλωση είναι: 
Ο κυβισμός
Η κατανάλωση καυσίμου είναι συνάρτηση του κυβισμού του οχήματος.
Μεγαλύτερος κυβισμός συνεπάγεται και μεγαλύτερη κατανάλωση .
Το βάρος
Είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την κατανάλωση καυσίμου. Η έρευνα έχει δείξει ότι είναι δυνατή μείωση μέχρι και 40% με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης 20%.Τα νέα υλικά είναι κυρίως το αλουμίνιο και τα πλαστικά.
Η επιλογή των κατάλληλων υλικών για την κατασκευή του οχήματος εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους όπως η ασφάλεια κατά την σύγκρουση ,η αντοχή στη διάβρωση ,η εμφάνιση , το κόστος παραγωγής ,η ενέργεια για την κατεργασία τους κ.ά.
Το κιβώτιο ταχυτήτων
Πολλές σχέσεις μετάδοσης έχουν σαν αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωση κυρίως για οδήγηση εκτός πόλης.
Ο αεροδυναμικός συντελεστής
Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές δίνουν μεγάλη σημασία στον αεροδυναμικό συντελεστή του οχήματος . Ο αεροδυναμικός συντελεστής επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου περισσότερο στις υψηλές ταχύτητες από ότι στις χαμηλές. Μείωση του συντελεστή κατά 10% συνεπάγεται 3% μείωση στην κατανάλωση. Η μείωση του συντελεστή επιτυγχάνεται με αλλαγές στο σχήμα των αυτοκινήτων ,στο σχήμα και τη θέση τοποθέτησης των αξεσουάρ, την κίνηση του αέρα κάτω από το όχημα, το οπίσθιο σχήμα και την είσοδο του αέρα στο σύστημα ψύξης.
Σε υψηλές ταχύτητες η αντίσταση του αέρα απορροφά το 10% της ενέργειας του καυσίμου.
αξεσουάρ
Ο κλιματισμός μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και 10%.

Ποιοι είναι λοιπόν οι βασικοί κανόνες για την εξοικονόμηση καυσίμου?

1:ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτοκινήτου πρέπει να είναι η κατανάλωση καυσίμου. Πρώτη κίνηση είναι η μελέτη όλων των ενημερωτικών φυλλαδίων με τα συγκριτικά στοιχεία της κατανάλωσης όλων των μοντέλων που διατίθενται στην Ελληνική αγορά.
Όταν επιλέγεις ένα όχημα και έχεις καταλήξει στην πιο κατάλληλη κατηγορία οχημάτων που ικανοποιούν τις ανάγκες σου , τότε επέλεξε εκείνο το όχημα που είναι το πιο αποδοτικό στην κατανάλωση καυσίμου στην κατηγορία του. Η κατανάλωση καυσίμων σε αυτοκίνητα του ίδιου μεγέθους μπορεί να διαφέρει έως και 45%.
Υπάρχει σχετική κοινοτική οδηγία με βάση την οποία σε κάθε έκθεση αυτοκινήτων, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα (μέγεθος Α4) σε κάθε όχημα με τα στοιχεία της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2.
Στην σελίδα http://www.eta.co.uk/car_buyers_guide/ten_best μπορείτε να βρείτε συγκριτικά στοιχεία κατανάλωσης και CO2 για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων
2:ΤΡΟΠΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Είναι γνωστό ότι ο τρόπος οδήγησης
επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου.
Μέχρι 20% μεταβολή στην κατανάλωση έχει μετρηθεί μεταξύ οδηγών σε ίδιου τύπου αυτοκίνητα.
ρελαντί
Το ζέσταμα του κινητήρα δεν είναι απαραίτητο στα περισσότερα αυτοκίνητα σήμερα. Η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλη κατανάλωση και ρύπανση.
Επιτάχυνση

 Σε κίνηση μέσα σε πόλη το 50% της ενέργειας χρησιμοποιείται για επιταχύνσεις. Αποφεύγοντας απότομες επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις με φρενάρισμα, η κατανάλωση μειώνεται σημαντικά (10%) και παράλληλα περιορίζονται και οι φθορές του κινητήρα , των ελαστικών και των φρένων.

Αλλαγή ταχυτήτων
 Χρησιμοποιείστε τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο, όταν το φορτίο και οι στροφές του κινητήρα το επιτρέπουν. Στο σχήμα με μπλέ γραμμή φαίνεται η πιο αποδοτική αλληλουχία ταχυτήτων σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα και την ταχύτητα του αυτοκινήτου.Φορτίο στην οροφή

Το φορτίο στην οροφή αυξάνει την αντίσταση του αέρα και αυξάνει την κατανάλωση μέχρι και 38%
Επίσης, ανά 10 κιλά έχτρα βάρος η κατανάλωση αυξάνεται κατά 0,1 λίτρα/100 χιλιόμετρα


πίεση ελαστικών

Ο ευκολότερος τρόπος μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου είναι η διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά. Η πίεση μειώνεται περίπου 1 psi κάθε μήνα. Η μη σωστή πίεση αυξάνει την κατανάλωση όπως στο σχήμα
Ελαστικά με χαμηλό συντελεστή κύλισης μειώνουν την κατανάλωση. Επίσης έχει υπολογισθεί ότι μείωση στο συνολικό βάρος του τροχού μπορεί να επιφέρει μέχρι και 7% μείωση στην κατανάλωση όταν η ταχύτητα είναι 90km/h
ταχύτητα
Οδηγώντας με ταχύτητα 90km/h αντί 100km/h η κατανάλωση μειώνεται κατά 10 % . Με ταχύτητα 110km/h η κατανάλωση αυξάνεται κατά 20%.
Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης και η διατήρηση σταθερής ταχύτητας, χωρίς απότομες αυξομοιώσεις.

3:ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Σημαντικό στοιχείο είναι η αποφυγή ,κατά το δυνατόν, της κίνησης με το αυτοκίνητο σε ώρες αιχμής. Χρήση του αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται για μεγάλες διαδρομές ή όταν είναι απόλυτα αναγκαίο
επιλογή διαδρομής
Συνδυασμός διαφόρων εργασιών σε μια διαδρομή συνεπάγεται κέρδος σε χρόνο και χρήμα. Πολλές μικρές διαδρομές με κρύα εκκίνηση μπορούν να διπλασιάσουν την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος. Όμοια αποτελέσματα έχει και η σωστή επιλογή της διαδρομής με στόχο την αποφυγή δύσκολων κυκλοφοριακών συνθηκών.
3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να προσδιορίσει μηχανικά προβλήματα ή και ανάγκη ρύθμισης - συντήρησης.
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
Μην αμελείτε να Ελέγχετε τη λειτουργία του κινητήρα μέσα από το θεσμό της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). Με σωστή και τακτική ρύθμιση και συντήρηση η κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί μέχρι και 20% ανα όχημα.
λάδια - φίλτρα
Το καθαρό λάδι μειώνει τις τριβές μεταξύ των κινούμενων μερών του κινητήρα και αυξάνει παράλληλα τη ζωή του.
Η αλλαγή των λαδιών πρέπει να γίνεται με βάση τις συστάσεις των κατασκευαστών.
Φραγμένα φίλτρα (αέρα – λαδιού) μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση μέχρι και 10%

Τελευταία συμβουλή:
Να είστε επιφυλακτικοί σε ¨μαγικές¨ συσκευές και ¨μαντζούνια¨ που διαφημίζουν για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...