Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Αδειοδοτήθηκε και νέα ¨επένδυση¨ στη Σητεία.


Συνεχίζονται οι ¨επενδύσεις¨ στη Σητεία !!!
Η νέα ¨επένδυση¨ αφορά σε ιχθυοκαλλιέργεια στη θέση Λιόπετρο.
Το Λιόπετρο ευρίσκεται κοντά στο φημισμένο φαράγγι και καταρράκτη  του Ρίχτη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το αρ. πρωτ. 1462/16-5-2017 έγγραφο εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την «Ίδρυση πλωτής μονάδαςεκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με το σύστημα των πλωτώνιχθυοκλωβών, θαλάσσιας έκτασης 40 στρ. και συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 585τόνους, στη θέση «ΛΙΟΠΕΤΡΟ», Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΚΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ, Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων ΑΕ”.

Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις και τις ενστάσεις φορέων και κατοίκων η ΑΕΠΟ εκδόθηκε. Σημειώνουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα των ενστάσεων, τα οποία μάλιστα περιλαμβάνονται στο σώμα της απόφασης:

·       Κοντά στην περιοχή αυτή είναι το Φαράγγι του Ρίχτη, αξιοθέατο μεγάλης επισκεψιμότητας του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από μια πιθανή ατελή λειτουργία της μονάδας.

·       Οι πλωτές εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούνται από άμεσα γειτνιάζουσες χερσαίες εγκαταστάσεις. Η μεγάλη χερσαία απόσταση του χώρου των αποθηκών από τους προτεινόμενους λιμένες εξυπηρέτησης και τη μονάδα καθαυτή, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την εξυπηρέτηση των ημερήσιων αναγκών της σε ιχθυοτροφές, μεταφορά διχτυών και λοιπού εξοπλισμού. Εάν αυτό συνδυαστεί με ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...