Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Με τη βούλα του Υπ. Περιβάλλοντος επιτρέπεται το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό !!!


Θυμάστε τι έλεγαν  οι  ¨οικολόγοι¨ για το εξασθενές χρώμιο στην περιοχή του ΑΣΩΠΟΥ???
Τώρα όλα τα ξέχασαν και μάλιστα με Κοινή Υπουργική Απόφαση !!!

Η νέα λοιπόν απόφαση (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) έχει θέμα ¨Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)¨ με ημερομηνία έκδοσης την 19/09/2017 και η οποία τροποποιεί τα  παραρτήματα II και III της μητρικής οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου. Τα παραρτήματα αυτά ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα παρακολούθησης για όλα τα ύδατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και τις προδιαγραφές για τη μέθοδο ανάλυσης των διαφόρων παραμέτρων.

Οι έχοντες όμως την ευθύνη της εναρμόνισης της οδηγίας, πρόσθεσαν και μια παράγραφο, που αφορά στο εξασθενές χρώμιο, γνωρίζοντας φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής του ΑΣΩΠΟΥ.

Τι λέει αυτή η ....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...