Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑ: Από το 2012 γνώριζαν για το σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας στην περιοχή!!!!Πολλά εκατομμύρια ευρώ κόστισαν οι μελέτες για τους κινδύνους πλημμύρας στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Παρελήφθησαν το 2012 και έκτοτε παραμένουν στα ντουλάπια των αρμοδίων υπηρεσιών σκονισμένες χωρίς καμία ενέργεια.

Όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια της οδηγίας της Ε.Ε 2007/60/ΕΚ   η οποία προβλέπει:
Να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Με την Οδηγία δημιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. Η νέα αυτή Οδηγία προβλέπει, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μια διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, η οποία υλοποιείται σε τρία στάδια:

  • Μέχρι το τέλος του 2011 τα Κράτη Μέλη θα πρέπει έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιορίσουν, με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
  • Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).
  • Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν μεν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας αλλά θα εστιάζονται ιδίως στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων) και την ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Για το συγκεκριμένο υδατικό διαμέρισμα στην Εύβοια....

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

SOS! Με υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος κου Χατζηδάκη καταστρέφεται το ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣΗ ξεχασμένη από την πολιτεία και κορεσμένη με ΑΠΕ Επαρχία Σητείας δέχεται το τελειωτικό κτύπημα με πρόσχημα δήθεν την ¨πράσινη ανάπτυξη¨.

Στην καρδιά του Γεωπάρκου, όπως εμφανίζεται στην αρχική φωτο:

 Φυτεύουν 26 τεράστιες ανεμογεννήτριες
Διανοίγουν 30 χιλιόμετρα νέα οδοποιία και
 Κατασκευάζουν 9 χιλιόμετρα νέα εναέρια γραμμή μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος έχει  σαν θέμα:

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενος από α) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 85.8 MW στις θέσεις ‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’ και ‘Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’ Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου και β) Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΕΠΑΕ) εγγυημένης ισχύος 50 MW (φράγμα ποταμών) των Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνου καθώς και των συνοδών σε αυτά έργων στη νήσο Κρήτη» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Τα βασικά σημεία της απόφασης που αφορούν στην επαρχία Σητείας ...

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Οι υπεύθυνοι των φοβερών καταστροφών έχουν ονοματεπώνυμο !!!Ήξεραν για τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας και δεν έκαναν τίποτα!!!
Από το 2015 μέχρι το 2018 δεν έκαναν ούτε …μια τρύπα στο νερό !!!

¨Σχέδια  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  Λεκανών  Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ….¨ είναι ο τίτλος των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται ακόμη με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας!!!!

Και έργα αντιπλημμυρικά, μηδέν!!

Όλα αυτά στα πλαίσια της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών.
Η οδηγία ....

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας !!!Με την αρ. πρωτ. οικ. 9724/21-5-2018 απόφαση του ΥΠΕΝ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του τμήματος «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της απόφασης

1.Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

1.1. Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του Κεντρικού τμήματος «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας , όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ και στη σ-ΠΜ που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και ειδικότερα στο κεφάλαιο 6 και 3.2 αντίστοιχα.

1.2. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του έργου συνοψίζονται ως εξής:

1.2.1. Το μήκος του κεντρικού τμήματος «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας είναι περίπου 12,8km , ενώ στο έργο περιλαμβάνονται επίσης η συνδετήρια σήραγγα της Γραμμής 4 με τις Γραμμές 2 και 3, μήκους 770m περίπου , καθώς και η σήραγγα πρόσβασης και ο χώρος εναπόθεσης και συντήρησης συρμών στη λεωφόρο Κατεχάκη μήκους 600m περίπου.

1.2.2. Το έργο περιλαμβάνει δεκαπέντε υπόγειους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός , Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή) και εννέα ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα (ΕΥΔΑΠ, Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση, Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού, Φορμίωνος, Πανεπιστημιούπολη, Δικαιοσύνης, ΤΒΜ Κατεχάκη και ΓΝΑ).

1.2.3. Η αρχή και το πέρας του ...

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

500.000 ευρώ το ετήσιο¨BONUS¨ υπερωριών των ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ, μόνο στο ΥΠΕΝ !!!Κάθε μήνα δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποφάσεις με γενικό τίτλο ¨ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, που αφορούν στο κόστος των υπερωριών των παρατρεχάμενων ή άλλως μετακλητών υπαλλήλων.
Για το Μάιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος δημοσίευσε καμιά 10αριά τέτοιες αποφάσεις. Δείτε δυο χαρακτηριστικές στις ...

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

57.027,36 ευρώ οι ετήσιες αποδοχές του προέδρου του ΚΑΠΕ !!!!!!


Εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης, οι υπουργοί κκ Σταθάκης και Χουλιαράκης αποφάσισαν για τον καθορισμό των μικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)».

Το ύψος των .....

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Για να μην σας κοροϊδεύουν οι προωθητές της «αντλησιοταμίευσης»


 http://euanmearns.com/el-hierro-end-2017-performance-update/

«Αντλησιοταμίευση» είναι η θεωρητικά ελκυστική αποθήκευση (ταμίευση) αιολικού ρεύματος που υποτίθεται ξεπερνάει το εγγενές πρόβλημα των αιολικών να παράγουν ρεύμα όταν φυσάει και όχι όταν το χρειάζεται το δίκτυο. Υποτίθεται ότι όταν φυσάει το αιολικά ρεύμα πάει στο δίκτυο και όσο περισσεύει πάει σε άντληση νερού σε μια δεξαμενή σε κάποιο υψόμετρο και όταν δεν φυσάει το νερό αφήνεται να τρέξει προς μια άλλη, χαμηλότερη δεξαμενή και παράγει έτσι υδροηλεκτρικό ρεύμα.  Πολύ όμορφο στην θεωρία, αλλά εντελώς αποτυχημένο στην πράξη -- όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή το δείχνουν τα στοιχεία του πιο διαφημισμένου παραδείγματος αντλησιοταμίευσης, στο ανεμοδαρμένο νησάκι El Hierro των Καναρίων Νήσων.

Το παρακάτω διάγραμμα (μεγαλώνει με κλικ) εξηγεί 1) πώς δουλεύει, στην πράξη, το σύστημα, 2) γιατί είναι αποτυχία, και 3) πώς κοροϊδεύουν οι κυνηγοί επιδοτήσεων α) εσάς, β) την (δήθεν ανεξάρτητη) ΡΑΕ που τα εγκρίνει και γ) την Πολιτεία που τα ασπάζεται σαν δήθεν ενεργειακή πολιτική και μάς αναγκάζει να τα επιδοτούμε:


Η κόκκινη γραμμή είναι η ζήτηση στο δίκτυο (το νησάκι, μεγέθους περίπου Ικαρίας, έχει ζήτηση περί τα 6 μεγαβάτ, λιγότερο την νύχτα).  Με πράσινο φαίνεται όταν φυσάει. Το σκούρο πράσινο είναι το αιολικό ρεύμα που ηλεκτροδοτεί το δίκτυο (βλέπω 4-5 μέρες όπου τα αιολικά καλύπτουν το 100% της ζήτησης και άλλες τόσες που καλύπτουν την μισή ζήτηση). Το ανοιχτό πράσινο δείχνει την απόρριψη αιολικού ρεύματος σε άντληση νερού (θα σας πώ σε λίγο γιατί είναι «απόρριψη»). Το μπλε χρώμα είναι η ηλεκτροπραγωγή από την αντλησιοταμίευση, δηλαδή το ρεύμα από το νερό που αντλήθηκε. Με κίτρινο είναι το ...ντήζελ! Παρατηρείστε παρακαλώ 1) πόσο μηδαμινή είναι η ηλεκτροπαραγωγή από το νερό, 2) πώς η ηλεκτροδότηση από αιολικά συνοδέυεται πάντα από άντληση νερού και 3) εάν δεν είχαν γεννήτριες ντήζελ δεν θα είχαν ποτέ ρεύμα, αφού κανείς δεν θεωρεί ότι ηλεκτροδοτείται με 3-4 μέρες ρεύματος τον μήνα και άλλες τόσες ...μερικής απασχόλησης.

Τα αιολικά του El Hierro είναι βασικά ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...