Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Οι υπεύθυνοι των φοβερών καταστροφών έχουν ονοματεπώνυμο !!!Ήξεραν για τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας και δεν έκαναν τίποτα!!!
Από το 2015 μέχρι το 2018 δεν έκαναν ούτε …μια τρύπα στο νερό !!!

¨Σχέδια  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  Λεκανών  Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ….¨ είναι ο τίτλος των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται ακόμη με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας!!!!

Και έργα αντιπλημμυρικά, μηδέν!!

Όλα αυτά στα πλαίσια της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών.
Η οδηγία ....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...