Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Οι υπεύθυνοι των φοβερών καταστροφών έχουν ονοματεπώνυμο !!!Ήξεραν για τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας και δεν έκαναν τίποτα!!!
Από το 2015 μέχρι το 2018 δεν έκαναν ούτε …μια τρύπα στο νερό !!!

¨Σχέδια  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  Λεκανών  Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ….¨ είναι ο τίτλος των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται ακόμη με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας!!!!

Και έργα αντιπλημμυρικά, μηδέν!!

Όλα αυτά στα πλαίσια της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών.
Η οδηγία ....
προέβλεπε:
1. Μέχρι το τέλος του 2011 τα Κράτη - Μέλη θα έπρεπε να έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιορίσουν, με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
2. Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα Κράτη - Μέλη όφειλαν να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).
3. Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές έπρεπε να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Στη χώρα μας το 2018 δέησαν να καταρτίσουν το σχετικό νομοθετημένο πλαίσιο.


Επομένως πολλοί γνώριζαν αλλά δεν έκαναν απολύτως τίποτα,  όσον αφορά στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων, στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων.

Αντ’ αυτού περιορίσθηκαν, όπως συνήθως, σε μελέτες – σχέδια και εξαγγελίες ημερίδες, εσπερίδες, συμπόσια, ταξίδια, κλπ, για να επικοινωνήσει τάχαμου τα συμπεράσματα των μελετών, και κανένα αντιπλημμυρικό έργο !!!

Αν μπείτε στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος http://floods.ypeka.gr/
αναφέρονται αναλυτικά οι Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης, τα οποία περιλαμβάνουν μάλιστα μέτρα και παρεμβάσεις κοστολογημένες.

Αλλά ας μην είμαστε αρνητικοί! Τα παιδιά κάτι έκαναν!
Από τον Ιαν 2017 έως τον Δεκ 2018, όπως αναφέρεται στην σχετική μελέτη, αναθεώρησαν το εξώφυλλο !!!!!!!
Δείτε την παρακάτω φωτό από σελίδα της σχετικής μελέτης
 


Οι βασικοί ΕΝΟΧΟΙ λοιπόν είναι αυτοί που ήξεραν για τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας και δεν έκαναν τίποτα!!!

Ας ελπίσουμε τα στοιχεία της ανάρτησης αυτής να βοηθήσουν όλους όσους καταστράφηκε η περιουσία τους, να στραφούν εναντίον των ενόχων στη δικαιοσύνη, για τιμωρία και αποζημιώσεις.

Υ.Γ: Για τους celebrities επιστήμονες, που όλα τα φορτώνουν στην ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ με μοναδικό σκοπό να αναλαμβάνουν μελέτες, να τους θυμίσουμε ότι στη ΣΗΤΕΙΑ όπου πριν λίγες ημέρες έγινε η  μεγάλη πλημμύρα, έχει ξανασυμβεί το 1935, το 1962 και το 1985.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...