Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΗ: Νέα αύξηση λογαριασμών λόγω ρευματοκλοπών !!!


Με απόφαση η ΡΑΕ (αριθμ. 573/2016) εγκρίνει νέους συντελεστές για τις απώλειες του δικτύου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται χαρακτηριστικά:

¨….Επειδή σε συνέχεια συζητήσεων και αλληλογραφίας με τη ΡΑΕ (σχετικά 8 και 9) αναφορικά με την αύξηση των μη-τεχνικών απωλειών (ρευματοκλοπές) και την επικαιροποίηση των συντελεστών απωλειών του Δικτύου, ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλλε επικαιροποιημένη μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά στη διετία 2014-2015 (σχετικά 10 και 11).

Επειδή σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι συνολικές απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 8,5% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας (μέση τιμή ετών 2014 και 2015). Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,4% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) αντιστοιχεί στις απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 2,9% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) στις απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και ποσοστό 3,2% αναλογεί σε μη τεχνικές απώλειες. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται επαρκώς τεκμηριωμένα και γίνονται αποδεκτά….¨.

Και τελικά ....
αποφασίζει:

¨...1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, εγκρίνει τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών απωλειών του Δικτύου, οι οποίοι αντιστοιχούν στους ως άνω συντελεστές προσαύξησης καταναλώσεων υπό ΜΤ και ΧΤ λόγω απωλειών, ώστε οι καταναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης ποσότητες ενέργειας να ανάγονται στο όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου, ως εξής:
α) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Μέση Τάση του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου: 1,0333
β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Χαμηλή Τάση του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου: 1,1136

2. Οι ως άνω συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζονται επί της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας, ενιαία μεταξύ των Πελατών κάθε επιπέδου τάσης σύνδεσης (ήτοι μεταξύ Πελατών Μέσης ή Χαμηλής Τάσης) για όλες τις ημέρες και ώρες του έτους, και για όλη την ηπειρωτική χώρα και τα ηλεκτρικώς διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2017.¨.

Με απλά λόγια..
Επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο των ρευματοκλοπών αυξάνουν πλασματικά κατά 11% περίπου την μετρούμενη κατανάλωση σε όλους τους άλλους καταναλωτές !!!

Είδες η ΔΕΗ;;;;

Ολόκληρη η νέα απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...