Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA – ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ


Οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις γίνονται συνήθως σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οι οποίες κατά κανόνα είναι χαρακτηρισμένες natura.
 Το κόστος κτήσης του γηπέδου ανέγερσης των εγκαταστάσεων είναι το αποτέλεσμα του παρακάτω αθροίσματος:


Όπου χ:  το κόστος των όμορων μικρών οικοπέδων, που απαιτούνται για να δημιουργηθεί η συνολική έκταση.

m, n : το πλήθος των μικρών οικοπέδων

Απαξιώνοντας την αξία του χ , με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να οικοδομηθεί, το συνολικό άθροισμα προφανώς γίνεται  μικρότερο.

Μάλλον κάνω λάθος…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...