Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Να μην καταλήξει FAST ¨FOOD¨ για μελετητικά γραφεία και μελετητές

.
Στη Βουλή και στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος στα πλαίσια της ομιλίας του, μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στη διαχείριση των αποβλήτων.
Για τα δύο αυτά θέματα η τ. Υπουργός είχε προαναγγείλει τη ψήφιση σχετικών νόμων. Το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων να θυμίσουμε ότι έχει ήδη περάσει τη λεγόμενη διαδικασία διαβούλευσης στο opengov.
Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων έχουν διατυπωθεί ΕΔΩ.

Για το σοβαρό θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κρίνουμε σκόπιμο και με εποικοδομητική διάθεση, να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Από το Δεκ. 2010 η τ. Υπουργός ΠΕΚΑ είχε ανακοινώσει την κατάθεση νομοσχεδίου για την απλοποίηση των θεμάτων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί σχετική μελέτη σε ένα από τα γνωστότερα Γραφεία Μελετών, την ENVECO Α.Ε. , αντί 80.000 ευρώ.
Να θυμίσουμε επίσης ότι σήμερα :
Για κάθε έργο ή δραστηριότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
την Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και
την Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΕΑ)
Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ΕΔΩ

Ρωτήσαμε λοιπόν, στον κόσμο των μελετητών,  να μάθουμε σε ποια φάση βρισκόταν η διαδικασία πριν τον ανασχηματισμό και τι προέβλεπε.
Μάθαμε τα παρακάτω:
1: Το σχεδιαζόμενο σύστημα δεν είχε καμιά σχέση με απλοποίηση. Οι νέες διαδικασίες που προέβλεπε αφενός το καθιστούσαν πολύ πολύπλοκο και αφετέρου για να γίνει κατανοητό από τη διοίκηση θα απαιτούσε χρόνια ενδιάμεσης εκπαίδευσης των αρμοδίων υπαλλήλων.
2: Οι μελετητές ήταν ουσιαστικά οι ρυθμιστές της νέας διαδικασίας διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα τους.
Περιληπτικά οι νέες ρυθμίσεις, όπως μας τις περιέγραψαν και με κάθε επιφύλαξη, περιλάμβαναν:
  • Την ίδια κατηγοριοποίηση αλλά με άλλη ονομασία (αντί  1η, 2η, 3η  και 4η υποκατηγορία καθιερώνονται οι: Α1, Α2, Α3 και Β)
  • Διατήρηση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης αλλά με νέο τίτλο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων
  • Για την Β κατηγορία καθιερώνονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
  • Για την Α3 κατηγορία θα γίνεται κατά περίπτωση εξέταση
  • Καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο
  • Καθιερώνεται η περιβαλλοντική ταυτότητα και η περιβαλλοντική ενημερότητα
  • Καθιερώνονται νέες μελέτες όπως προκαταρκτική οικολογική μελέτη και η ειδική οικολογική μελέτη για τις δραστηριότητες σε περιοχές natura.
  • Χρόνος έκδοσης ΑΕΠΟ 9 μήνες , αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περάσει από τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας, του τουρισμού κλπ!!
  • Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα διεξάγονται από ιδιώτες και μάλιστα προϋπόθεση θα είναι να έχουν πενταετή εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αυτοί δηλ. που έκαναν τις μελέτες, τώρα θα ελέγχουν τους πελάτες τους.
 Ας ελπίσουμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία θα κάνει εκείνες τις παρεμβάσεις, που πραγματικά χρειάζονται, χωρίς να διακινδυνεύει η περιβαλλοντική προστασία. Οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κινηθούν στους παρακάτω άξονες:
1: Κατάργηση της 4η υποκατηγορίας και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών όρων στην άδεια λειτουργίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αδειοδότησης σε περιοχές natura.
2: Η ΑΕΠΟ να καλύπτει οριζόντια όλες τις άλλες αδειοδοτήσεις, με παράλληλη κατάργηση όλων των άλλων αδειοδοτήσεων για υγρά και στερεά απόβλητα.
3: Ενσωμάτωση ΠΠΕΑ και ΜΠΕ σε ένα στάδιο.
4: Δημιουργία δικτυακού συστήματος παρακολούθησης της διαδικασίας, αμέσως μετά την κατάθεση της αρχικού αιτήματος, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε πιο στάδιο ευρίσκεται η διαδικασία.
5: Καθιέρωση όμοιων περιβαλλοντικών όρων και προδιαγραφών σε ίδιες δραστηριότητες για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων ανταγωνισμού.
6: Τήρηση των προθεσμιών – με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε περιπτώσεις μη τήρησης.
7: Πόθεν έσχες για όλους τους υπαλλήλους τους επιφορτισμένους με την αδειοδότηση, από το 1990 και μετά (ιδιαίτερα σε όσους έχουν εμπλακεί με αδειοδοτήσεις μεγάλων δημοσίων έργων, ενεργειακών και εξορυκτικών  δραστηριοτήτων και γενικότερα σε αδειοδοτήσεις IPPC).
8: Διαβούλευση ουσιαστική με το συντονισμό της πολιτείας, μετά από πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων  (για σημαντικά έργα να προβλεφθεί ακόμη και τοπικό δημοψήφισμα).
9: Ενίσχυση των περιφερειακών Δ/νσεων και ενοποίηση των Κεντρικών Δ/νσεων των συναρμοδίων υπουργείων σε μία, με συχνή υποχρεωτική ανακύκλωση των αρμοδίων υπαλλήλων.
10: Οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελετών.
11: Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τουλάχιστον σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τις όποιες αλλαγές αποφασισθούν, διότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι το σημαντικότερο στοιχείο, που μπορεί και πρέπει να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...