Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ – ΔΕΠΑ – ΔΕΗ - ΡΑΕ: Της εκδιδομένης επί χρήμασι … το σιδηρούν κιγκλίδωμα.

17.09.2013: Οφειλές ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ προς ΔΕΠΑ 108,5 εκ. ευρώ!!!


Σε άρθρο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας στις 9/3/2014 με τίτλο ¨Πουλάει ακριβά και αγοράζει φθηνά ρεύμα από τη ΔΕΗ¨ περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό, οι ρυθμίσεις, οι πολιτικές παρεμβάσεις, κλπ για τη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας με καύσιμο φυσικό αέριο.

Το βασικό συμπέρασμα του άρθρου είναι:
Τροποποιώντας την άδεια του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν γνωμοδότησης της ΡΑΕ, ο Ομιλος Μυτιληναίου κατέστη συμπαραγωγός, κερδίζοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη διαφορά στις τιμές πώλησης ρεύματος προς τη ΔΕΗ και την αγορά ρεύματος από αυτήν για τις ανάγκες της βιομηχανικής του παραγωγής.

Είναι όμως μόνο αυτό??
Όχι !!! Υπάρχει κι άλλη σκοτεινή πλευρά και ....
αφορά στα χρέη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ προς της ΔΕΠΑ, που της προμηθεύει το φυσικό αέριο.

Από την απόφαση της ΡΑΕ  με αριθμό 46/2014 με τίτλο ¨ Επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-173816/29.07.2013 καταγγελίας και αίτησης προσωρινών-ρυθµιστικών µέτρων, της ανώνυµης εταιρείας  µε τη επωνυµία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε » κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΑΕ»¨, μαθαίνουμε ότι:

¨..Στην υπ’ αριθµ. ΡΑΕ Ι-176111/03.10.2013 επιστολή της ΔΕΠΑ προς το Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορά τη δηµοσιοποίηση  των  οικονοµικών  στοιχείων  της  ΔΕΠΑ  για  το  µήνα  Σεπτέµβριο  2013, αναφέρεται ότι στις 17.09.2013 υπογράφτηκε µε την καταγγέλλουσα εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ ιδιωτικό συµφωνητικό αποπληρωµής οφειλών, συνολικού ποσού ευρώ 108,5 εκ. σε 23 έντοκες µηνιαίες δόσεις των ευρώ 4 εκ. έκαστη και η 24η  δόση ποσού 16,5 εκ. (µε πρώτη δόση καταβλητέα την 15.10.2013).¨.    

Τι συμβαίνει???
Πληρώνονται οι δόσεις???
Να θυμίσουμε επίσης ότι με την απόφαση Διαιτησίας, που είχε αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2010 μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2013, η ΔΕΗ έχασε αναδρομικά 109 εκατ. ευρώ. Η απώλεια προέκυψε από το γεγονός ότι η ΔΕΗ υπολόγιζε την απαίτηση που είχε από τον Όμιλο Μυτιληναίου με μεγαλύτερη τιμή, και η απόφαση την ανάγκασε να διαγράψει τη μεγαλύτερη απαίτηση.

Χρέη προς τη ΔΕΗ, χρέη προς τη ΔΕΠΑ….

Φίλοι αναγνώστες
Τα νούμερα αυτά ζαλίζουν σε περίοδο κρίσης!!!
Μήπως κάποιοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους Έλληνες, ειδικά αυτούς που η ΔΕΗ τους κόβει το ρεύμα για χρέη 50 ή 100 ευρώ?

Η απόφαση της ΡΑΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...