Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μετακινήσεις, εντός και εκτός της επικράτειας, των ζώων συντροφιάς.

Πρόσφατα (7/8/2015) το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΑΠΕΝ) εξέδωσε μια σημαντική εγκύκλιο με θέμα ¨Υγειονομικοί και άλλοι  όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις  ζώων συντροφιάς.¨.

Η εγκύκλιος αυτή περιλαμβάνει την ενοποιημένη νομοθεσία που ισχύει στην Ε.Ε. για τις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς.
Περιλαμβάνει επίσης πολλές διευκρινίσεις για κάθε είδους μετακίνηση εντός και εκτός της επικράτειας.

Τα βασικά ...
σημεία:

«Ζώο συντροφιάς» : Ως ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με την νομοθεσία εννοούνται : α) σκύλοι β) γάτες γ) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες), δ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων και καρκινοειδών), ε) τροπικά διακοσμητικά ψάρια, στ) αμφίβια, ερπετά, ζ) όλα τα είδη πτηνών, η) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης.

Αν τα ζώα συνοδεύονται από ένα άλλο φυσικό πρόσωπο: εκτός από το διαβατήριο, το ζώο πρέπει να συνοδεύεται και από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή άδεια (Δήλωση του Νόμου 105)

«Μετακίνηση» : κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς
α) εντός της Ελληνικής Επικράτειας
β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη και αντίστροφα,
γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος.

«Διαβατήριο» : Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γατών και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των τρίτων χωρών

«Μέγιστος αριθμός ζώων συντροφιάς»: Ο μέγιστος αριθμός ζώων συντροφιάς   τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας μη εμπορικής μετακίνησης δεν υπερβαίνει τα πέντε (5)

«Κτηνιατρικό πιστοποιητικό»: Το επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του.

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του  πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτηση του και οι  Δήμοι υποχρεούται να μεριμνούν για τη σήμανση και την καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση

Οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να μετακινούνται  στο εσωτερικό της χώρας ΜΟΝΟ εφόσον είναι εμβολιασμένοι κατά της λύσσας, επομένως όχι πριν την ηλικία των 12 εβδομάδων και 21 ημερών.

Μετακινήσεις Εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι από το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου.
Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Όταν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο δεν απαιτείται βιβλιάριο υγείας.
Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά,  σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.
Μικρό ζώο συντροφιάς εννοείται  το ζώο συντροφιάς , το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.

Θεωρούμε αναγκαίο να μελετήσετε προσεκτικά την εγκύκλιο, η οποία περιλαμβάνει και τα σχέδια των εγγράφων - πιστοποιητικών με τα οποία θα πρέπει να έχετε εφοδιασθεί.

Ολόκληρη η εγκύκλιος (ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...