Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Η ΔΕΗ κάνει ΜΟΤΟΚΡΟΣ !!!

Στηρίζουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό !!!

Τελικά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (αρ. πρωτ. 34237/10-3-2016) αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η πίστα Μοτοκρός στην αποκατεστημένη περιοχή του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου, της Π.Ε. Κοζάνης.
Σημειώνεται ότι η πίστα αγώνων είχε ήδη διαμορφωθεί και η αδειοδότηση αφορά στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση.

Φορέας του έργου είναι ...
η «Δ.Ε.Η. A.E. - Γεν. Δ/νση Ορυχείων - Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας - Τομέας Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών».

Πρόκειται για την κατασκευή εγκαταστάσεων πίστας Μότοκρος (για αγώνες και προπονήσεις), δυτικά του οικισμού Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και στο βορειοανατολικό άκρο των εσωτερικών αποθέσεων του Βόρειου Πεδίου του Λ.Κ.Δ.Μ. ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Το γήπεδο όπου θα κατασκευαστούν τα προτεινόμενα έργα έχει έκταση 203.219,09 τ.μ., επίμηκες σχήμα, έντονο ανάγλυφο και αποτελεί εξοφλημένο λιγνιτωρυχείο, Η κατασκευή του έργου προβλέπεται στην παρ. 8.4.7 του κεφ. 8 της Υπουργικής Απόφασης Ε.Π.Ο. 133314/2929/9-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΖΟ-ΦΨΧ). Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση πίστας, με μήκος αγωνιστικής διαδρομής περίπου 1.600 μ., κερκίδες χωρητικότητας 756 ατόμων και βοηθητικών χώρων, υπαίθριων και στεγασμένων (κτιριακές εγκαταστάσεις). Τα υλικά για τη διαμόρφωση του ανάγλυφου της πίστας προήλθαν από προϊόντα εξόρυξης των λιγνιτωρυχείων της Δ.Ε.Η. (διαχωρισμός κατάλληλων αμμωδών προϊόντων εκσκαφών) τα οποία μεταφέρθηκαν επί τόπου με χωματουργικά οχήματα. Στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου θα γίνουν κατάλληλες περιμετρικές φυτεύσεις με χρήση ενδημικών φυτών, που είναι είδη χαρακτηριστικά της περιοχής, οι οποίες μειώνουν την ηχορύπανση και περιορίζουν σε ένα βαθμό και τη μεταφορά της σκόνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...