Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – ΥΠΕΝ: Όλα μέλι γάλα !!!


Οι αδειοδοτήσεις συνεχίζονται σε καταιγιστικούς ρυθμούς !!

Τελευταία εξέλιξη, ...
σημερινή :

1)¨Χορήγηση στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ" άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών”, του έργου “Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας” στην περιοχή της Δ.Κ Μεγάλης Παναγίας, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.¨

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

2)¨ Χορήγηση στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ" άδειας εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εξυπηρέτησης Υπόγειου Μεταλλείου Ολυμπιάδας, του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», στην περιοχή της Ολυμπιάδας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...