Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΧΡΥΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Μπας και μας δουλεύουν ….


Ενώ οι ανακοινώσεις ¨αντιπαράθεσης¨ μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και ELDORADO GOLD καλά κρατούν, οι αδειοδοτήσεις συνεχίζονται κανονικά !!!

Μετά την άδεια δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, που εκδόθηκε από την πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ακολούθησε και η ¨Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 150 kV και υποσταθμού 150kV/20 kV για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων των μεταλλείων Ολυμπιάδας στο Δήμο Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.¨
Φορέας του έργου είναι ο «Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Η απόφαση του ...
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έχει αρ. πρωτ. 1223, εκδόθηκε στις 25/2/2016 και αφορά:
Στην κατασκευή και λειτουργία Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Υψηλής Τάσης 150 kV μήκους 770 m και υποσταθμού 150/20 kV στην περιοχή της Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη (Υ/Σ Ολυμπιάδας), για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των περιβαλλοντικά εγκεκριμένων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Ολυμπιάδας. Ο Υ/Σ προτείνεται να κατασκευαστεί εντός των ορίων του γηπέδου του μεταλλείου Ολυμπιάδας. Επιπλέον για την εξυπηρέτηση της κατασκευής των υπό μελέτη έργων προτείνεται η κατασκευή τριών οδών πρόσβασης, μήκους 36.23 μ., 29.40 μ. και 122.41 μ. αντίστοιχα.
Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται δυτικά του οικισμού της Ολυμπιάδας, σε απόσταση περί τα 0.9 km, στις βόρειες παρυφές του Στρατωνικού όρους. Η πρόσβαση στην περιοχή του έργου πραγματοποιείται μέσω της επαρχιακής οδού Ολυμπιάδας Βαρβάρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...