Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

SOS! Με υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος κου Χατζηδάκη καταστρέφεται το ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣΗ ξεχασμένη από την πολιτεία και κορεσμένη με ΑΠΕ Επαρχία Σητείας δέχεται το τελειωτικό κτύπημα με πρόσχημα δήθεν την ¨πράσινη ανάπτυξη¨.

Στην καρδιά του Γεωπάρκου, όπως εμφανίζεται στην αρχική φωτο:

 Φυτεύουν 26 τεράστιες ανεμογεννήτριες
Διανοίγουν 30 χιλιόμετρα νέα οδοποιία και
 Κατασκευάζουν 9 χιλιόμετρα νέα εναέρια γραμμή μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος έχει  σαν θέμα:

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενος από α) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 85.8 MW στις θέσεις ‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’ και ‘Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’ Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου και β) Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΕΠΑΕ) εγγυημένης ισχύος 50 MW (φράγμα ποταμών) των Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνου καθώς και των συνοδών σε αυτά έργων στη νήσο Κρήτη» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Τα βασικά σημεία της απόφασης που αφορούν στην επαρχία Σητείας ...
είναι:

¨Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενος από α) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 85.8 MW στις θέσεις ‘‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’’ και ‘‘Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’’ του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου και
β) Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΕΠΑΕ) εγγυημένης ισχύος 50 MW (φράγμα ποταμών) Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνου καθώς και των συνοδών σε αυτά έργων στη νήσο Κρήτη» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», ως ακολούθως:
1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας
1.1. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας.
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενο από το υποέργο 1 (ΑΣΠΗΕ) και το υποέργο 2 Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΕΠΑΕ) ως ακολούθως:

1. τον ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 85.8MW (46.2ΜW και 39.6MW) στις θέσεις ‘‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’’ και ‘‘Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’’, του Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου ο οποίος περιλαμβάνει:

ü  26 Α/Γ (14 Α/Γ στη θέση ‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’ και 12 Α/Γ στη θέση ‘’Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’’) ονομαστικής ισχύος 3.3MW έκαστη, συνολικής ισχύος 85.8MW,
ü  συντήρηση – βελτίωση της υφιστάμενης δασικής οδοποιίας, μήκους 4.6 χλμ. περίπου, και νέας διάνοιξης οδοποιίας μήκους 16 χλμ. περίπου, για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις του ΑΣΠΗΕ ‘‘Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο’’,
ü  συντήρηση – βελτίωση της υφιστάμενης δασικής οδοποιίας, μήκους 283 μ. περίπου, και νέας διάνοιξης οδοποιίας μήκους 5.2 χλμ. περίπου, για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις του ΑΣΠΗΕ ‘‘Τρούλα – Χαλκιάς – Κορφή’’,
ü  2 οικίσκοι ελέγχου 245 μ² περίπου έκαστος,
ü  υπόγεια γραμμή μέσης τάσης (Μ.Τ.) 20kV (15.4 χλμ. περίπου) για την ηλεκτρική διασύνδεση των αιολικών πάρκων (ΑΓ και οικίσκων ελέγχου) με το νέο υποσταθμό ανύψωσης Μ.Τ. σε υψηλή τάση (Υ.Τ.) (Υ/Σ) 20/150KV,
ü  νέο υποσταθμό ανύψωσης Μ.Τ. σε Υ.Τ. (Υ/Σ) 20/150kV στη θέση ‘’Ζηρού’’
ü  νέα εναέρια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας (Υ.Τ.) 150KV μήκους 9 χλμ περίπου η οποία συνδέει τον Υ/Σ με την υφιστάμενη Γ.Μ.Υ.Τ. 150KV «Ιεράπετρας - Σητείας».
ü  νέα οδοποιία για την πρόσβαση στους νέους πυλώνες Υ.Τ. μήκους 4.85 χλμ περίπου.
…………..
Οι ίδιοι αναγνωρίζουν στην παράγραφο 2.2 της απόφασης ότι:

¨2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
H περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ (υποέργο 1) μετά των συνοδών του έργων βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000. Οριοθετείται όμως μέσα στα όρια της περιοχής Γεωπάρκου «Φυσικό Πάρκο Σητείας».¨.

Τώρα είναι η ώρα οι αρμόδιοι και οι κάτοικοι της επαρχίας να αντιδράσουν, στο σχεδιαζόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα, με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, που όπως μας πληροφορεί η ίδια η απόφαση

¨ …..9.4 Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ευχόμαστε έστω και την τελευταία στιγμή να ανακληθεί αυτή η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...