Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

ΥΠΕΚΑ: Μια απόφαση με πολλές ερμηνείες

Για τόσο σοβαρά θέματα απαιτείται διακομματική συνεννόηση !!!

Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ Ευ. Λιβιεράτου (… ίσως και η πρώτη), είναι η με αρ πρωτ Δ1/Α/13902 στις 28.06.2012 και αφορά στη :
¨Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την υποστήριξη της διαδικασίας παραχώρησης  δικαιώµατος  σύµφωνα  µε  την  “Διεθνή  Δηµόσια  Ανοικτή Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  παραχώρηση  δικαιώµατος έρευνας  και  εκµετάλλευσης  υδρογονανθράκων  στις  θαλάσσιες  περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)» και «Κατάκολο» και στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα»”
Επείγον και σοβαρό θέμα μπορεί να ισχυρισθεί κάποιος, αλλά όπως και να το κάνουμε μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία και χωρίς να έχουν γίνει ακόμη οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά.
Ας δούμε πρώτα τι περιλαμβάνει η απόφαση και μετά θα υποβάλλουμε τα ερωτήματά μας!!
Η επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:
1.  Κωνσταντίνος  Μαθιουδάκης, Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας  και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ως Πρόεδρος µε αναπληρώτρια την Σοφία Σταµατάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ.  
2.  Αντώνιος Βαφείδης, Γεωφυσικός, Καθηγητής……
Πολυτεχνείου Κρήτης, ως µέλος. 
3.  Γρηγόριος Τσόκας, Γεωφυσικός, Καθηγητής ΑΠΘ, ως µέλος,
4.  Ευάγγελος  Παπαθανασίου, Αναπληρωτής Διευθυντής του  Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Καλλιόπη Πάγκου Βιολόγο-Ωκεανογράφο
του ΕΛΚΕΘΕ,
5.  Χαράλαµπος Τσουτρέλης, Καθηγητής Μεταλλευτικής ΕΜΠ, ως µέλος,
6.  Θεόδωρος Πανάγος, Νοµικός, πρ. Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, ως µέλος,
7.  Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ, ως µέλος, 
8.  Χρήστος  Αρώνης,  Μηχανικός  Μηχανολόγος  πρ.  Δ/ντής  Ενεργειακής  Πολιτικής  του ΥΠΑΝ, ως µέλος,
9.  Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, Διδάκτωρ Νοµικής ειδικευµένος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ως µέλος,
10. Αθανάσιος    Ζαχαρόπουλος, αναπληρωτής Προϊστάµενος    της Δ/νσης Πετρελαϊκής Πολιτικής της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Ιωσήφ Αθανασιάδη, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης,  
11. Αντώνιος Αγγελόπουλος, Γεωλόγος, ως µέλος,    
12. Αλεξάνδρα Σδούκου, νοµική σύµβουλος ΥΠΕΚΑ, ως µέλος, 
13. Αναστασία Στρατή, εµπειρογνώµονας, σύµβουλος δικαίου    της  θάλασσας, εκπρόσωπος  του Υπουργείου Εξωτερικών, ως µέλος,  
14. Ευαγγελία  Σιοτρόπου,  Αντισυνταγµατάρχης,  Προϊσταµένη  του  ΓΕΝ/Α2-IV  Τµήµατος Διεθνούς Δικαίου  της  Θάλασσας  και  Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, εκπρόσωπος του  Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ως µέλος, 
15. Σπυρίδων Μπέλλας,  Δρ Γεωλόγος, αποσπασµένος υπάλληλος στη Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ, ως µέλος,  µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Τσιφουτίδη, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης   
16. Αλέξανδρος Κουλίδης, Χηµικός Μηχανικός της Ειδικής  Υπηρεσίας Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΚΑ, ως µέλος,
17. Μάρκος Λουκογιαννάκης, Γεωφυσικός. Γενικός Δ/ντής ΣΕΒ για την Βιώσιµη Ανάπτυξη, ως µέλος,

Η Επιτροπή έχει ως αντικείµενο:
α) Την υποστήριξη της αρµόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ) στη διαδικασία παραχώρησης δικαιώµατος  έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σύµφωνα µε την Πρόσκληση. 
β) Την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν µε βάση τα  κριτήρια της Πρόσκλησης.
γ) Την διεξαγωγή διαπραγµάτευσης µε τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, για  την/τις παραχωρήσεις  δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της διαπραγµάτευσης, την εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, δια µέσου της  Διεύθυνσης  Πετρελαϊκής  Πολιτικής,  για  τις παραχωρήσεις δικαιωµάτων. 

Τα ερωτήματά μας, με όλη τη καλή διάθεση:
1:Τι γίνεται σε σχέση με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία
Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε), αφού με φάση το νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4001/ΦΕΚ 179/Α/22.8.2011 και ΠΔ. 14   ΦΕΚ Α΄ 21/13.02.2012 ),  αυτή έχει την αρμοδιότητα αξιολόγησης των προτάσεων.
2: Ποια είναι η τύχη της πρόσκλησης για την στελέχωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε ?
3: Γιατί δεν περίμεναν να ορισθούν τουλάχιστον και οι νέοι Γενικοί Γραμματείς?? Εκτός κι αν αυτή η απόφαση προαναγγέλλει ποιος θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας.


Θα επανέλθουμε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...