Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΥΠΕΚΑ TOURS

22 ημέρες και νύχτες όλα πληρωμένα !!!

Όπως έγινε γνωστό, στα πλαίσια της κατάργησης δημόσιων φορέων, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών θα περιορισθούν από 29 στους 14.
Άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί συνολικά το οργανόγραμμα λειτουργίας τους!! Ίσως θα πρέπει να υπαχθούν στις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις υπό μορφή τμημάτων στις διευθύνσεις περιβάλλοντος, οι οποίες θα είναι και αρμόδιες για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας. Τα τμήματα μπορεί να εξακολουθούν να έχουν έδρα τις περιοχές προστασίας.
Η ιστορία με τα διοικητικά συμβούλια έχει αποτύχει, εκ του αποτελέσματος. Οι φορείς που σήμερα συμμετέχουν σε αυτά τα συμβούλια, οικολογικές οργανώσεις, αλλά και ειδικοί, πανεπιστημιακοί κλπ, να καλούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους σε περιπτώσεις σημαντικών αποφάσεων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για την αξιολόγηση του κόστους λειτουργίας τους, παραθέτουμε παρακάτω:
Το καλοκαίρι 2011 σε........
ανάρτηση μας με τίτλο No comments γράφαμε:
¨… Απόφαση με αρ. πρωτ. 47/14-7-2011 του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με την οποία εγκρίνει για τον ίδιο, μετακίνηση από Μυτιλήνη σε Ζάκυνθο μετ’ επιστροφής, με διάρκεια 22 ημερών, από τις 16 Ιουλίου 2011, ¨…για την επίσπευση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών θεμάτων…¨, με το ΙΧ αυτοκίνητο και τα έξοδα μετακίνησης και οι ημερήσιες αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα.
Φίλοι αναγνώστες,
¨.. εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου του ΔΣ από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στη Μυτιλήνη, στην πόλη της Αθήνας και της Ζακύνθου μετ επιστροφής……………………….
Για την επίσπευση της υλοποίησης των δράσεων …..
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο, επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο και επιβατικό όχημα ΙΧ. Η διάρκεια του ταξιδιού ορίζεται σε 22 ημέρες ….
Τα έξοδα μετακίνησης αλλά και οι σχετικές ημερήσιες αποζημιώσεις θα βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό …..¨.
Ας σκεφτούν σοβαρά την πρόταση μας !!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...