Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Θα … ¨πνιγούμε¨ στο χρυσό !!!

Χαλκιδική :  300 tn
Πέραμα: 30 tn
Σάπες: 20 tn
…………………………..
ΣΥΝΟΛΟ: 350 tn

Όσον αφορά στις αδειοδοτήσεις για την εξόρυξη χρυσού, μετά τη Χαλκιδική και το ¨Πέραμα¨ στον Έβρο, σειρά έχει και η περιοχή Μαρώνειας – Σαπών

Η διοίκηση του ΥΠΕΚΑ αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση για το έργο της εξόρυξης χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Συγκεκριμένα:
Με την με την Α.Π. ΕΥΠΕ/οικ. 200558/13-7-2012 απόφαση (ΕΔΩ), το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ γνωμοδότησε θετικά για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου:
 «Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». 

Όπως αναφέρει η απόφαση,
¨Γνωµοδοτούµε
Θετικά,  ύστερα από...........
την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης  (ΠΠΕΑ),  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:  «Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  –  Θράκης, σύµφωνα µε τη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ –κείµενο, σχέδια, χάρτες) που συνοδεύουν την παρούσα γνωµοδότηση.
Το παραπάνω έργο το οποίο αφορά στην εκµετάλλευση  της χρυσοφόρου µεταλλοφορίας που εµφανίζεται  εντός του «Δηµοσίου  Μισθωµένου  Χώρου (Δ.Μ.Χ.) Ε5» στην περιοχή του Δήµου  Μαρωνείας–Σαπών , συνοπτικά περιλαµβάνει: 
α)      το υπόγειο µεταλλείο  Οχιάς, 
β)      το υπαίθριο µεταλλείο  Αγίου Δηµητρίου, 
γ)      το εργοστάσιο επεξεργασίας/εµπλουτισµού  του  εξορυσσόµενου  µεταλλεύµατος, 
δ)      την εγκατάσταση παραγωγής κράµατος  χρυσού (doré),
ε)      την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων κατεργασίας,
στ)    την µονάδα επεξεργασίας νερού,
ζ)       τον υδροταµιευτήρα  επεξεργασµένων  νερών,
καθώς και βοηθητικές και συνοδές εγκαταστάσεις αυτών.¨.

Σημειώνεται ότι:
Η επιτροπή που έχει συσταθεί ¨για τα περιβαλλοντικά θέµατα, που σχετίζονται µε την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα¨, γνωμοδότησε στις 11/7/2012 και την τελική απόφαση υπογράφει ο αρμόδιος Γενικός Δ/ντής ΥΠΕΚΑ.

Υ.Γ: Γι αυτή τη θετική γνωμοδότηση δεν γνωρίζουμε εάν είχε ενημερωθεί προηγουμένως η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Ο φόβος είναι μην μείνουμε στο τέλος ….. με το ¨κυάνιο¨ στο χέρι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...