Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

Μια απόφαση του ΕΟΑΝ, που χρήζει άμεσων διευκρινίσεων.

Τι είναι πάλι ετούτο??

Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού  Οργανισμού  Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.)  αποφάσισε και μάλιστα ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

¨Την ανάθεση για την  «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ‘Ελληνικός Οργανισμός  Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και των φυσικών προσώπων των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και  των διευθυντικών στελεχών του έναντι του κινδύνου των πάσης φύσεως αστικών αξιώσεων των τρίτων που προκαλούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.ΑΝ. και των έναντι αυτού καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του Δ.Σ. του και των στελεχών του»  στην  εταιρία  AIG  Europe  Ltd  Υποκατάστημα  Ελλάδας και τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αντί του ποσού  ασφαλίστρων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900) για ένα έτος (περιλαμβανομένων  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) και για όριο αποζημίωσης  2.500.000  ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά για όλη  την περίοδο ασφάλισης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.
Ιωάννης Αγαπητίδης¨

Συμβαίνει...
κάτι συγκεκριμένο???

Από πού και ως πού θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς την ασφάλιση αστικής ευθύνης τη δικιά σας, από τη στιγμή μάλιστα που αν επιδικασθεί συνεπάγεται ότι εσείς κάτι δεν κάνατε σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν του ¨ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ¨, όπως λέτε, εσείς θα πρέπει να αναλάβετε και την ευθύνη αστική και ποινική και εσείς να πληρώσετε!!!

Πολλά ακούγονται τον τελευταίο καιρό για την ανακύκλωση!!!

Μήπως ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις??

Η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...