Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Πότε πρέπει να περιμένουμε τους υδρογονάνθρακες???

Έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στη χώρα μας.
Και ποιος δεν το εύχεται…
Πάνω σε αυτό το σενάριο οικοδομείται, από την κυβέρνηση και από άλλους, η έξοδος από την κρίση.
Το ερώτημα, που πρέπει να απαντηθεί, είναι πότε θα ξεκινήσει η εξόρυξη.
Η εικόνα βέβαια που πλασάρουν τα ΜΜΕ είναι ότι ίσως και ..αύριο, για δικούς τους λόγους .

Όμως, μια πιο επίσημη απάντηση ανακαλύψαμε σε δυο κοινές υπουργικές αποφάσεις με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2013 και αφορούν στην έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή του δυτικού Πατραϊκού κόλπου και δυτικού Κατάκωλου.

Στην παράγραφο....
Α.ΙΙ αναγράφεται:

¨Α.ΙΙ.  Διάρθρωση προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
Το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων διακρίνεται σε στάδιο έρευνας και στάδιο εκμετάλλευσης.
Το  στάδιο  έρευνας  διαρκεί  το  πολύ  οκτώ  έτη  και  περιλαμβάνει  γεωλογικές,  γεωφυσικές, γεωτρητικές και κοιτασματολογικές έρευνες. Η μέγιστη διάρκεια των επιμέρους φάσεων εντός του  συγκεκριμένου  σταδίου  είναι  κατά  σειρά  τρία,  δύο  και  τρία  έτη.
 Στην  πρώτη  ή  δεύτερη φάση  του  ερευνητικού  σταδίου  περιλαμβάνεται  μία  τουλάχιστον  ερευνητική  γεώτρηση,  σε  θέση και βάθος που θα προσδιοριστεί από τα αποτελέσματα των γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών.  Κατά  τη  μετάβαση  από  μια  ερευνητική  φάση  σε  επόμενη,  απελευθερώνονται  υπέρ του Δημοσίου τμήματα της αρχικής περιοχής σε ποσοστό από 20 έως 50%, αποτελούμενες από στοιχειώδη τετράγωνα 5΄× 5΄.

Το στάδιο εκμετάλλευσης προϋποθέτει την ανακάλυψη κοιτάσματος, η οποία γνωστοποιείται στο ΥΠΕΚΑ μαζί με τις ιδιότητές του (π.χ. εκμεταλλευσιμότητα, μέγεθος, πρόβλεψη αποθεμάτων κ.ά.).  Ακολουθεί  η  υποβολή  του  αναλυτικού  προγράμματος  ανάπτυξης  και  παραγωγής σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  και  τους  κανόνες  της  επιστήμης  και τέχνης της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Παράλληλα, ορίζεται η περιοχή εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, η έκταση της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 100 km 2 , με δυνατότητα επέκτασης μέχρι τα 200 km 2  με έγγραφη συναίνεση του ΥΠΕΚΑ…..¨.

Ας έχουμε λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, όταν κάποιοι μιλούν για άμεση εξόρυξη, κλπ.

Οι αποφάσεις ΕΔΩ και ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...