Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Άνυδρα νησιά.

¨…Η αμοιβή του Αναδόχου για την μεταφορά και παράδοση ποσίμου ύδατος στα άνυδρα  νησιά  των  Νομών  Δωδεκανήσου  και  Κυκλάδων  ορίζεται  στην  τιμή των  δέκα  Ευρώ  και  σαράντα  λεπτών  (10,40  €)  ανά  κυβικό  μέτρο  πόσιμου νερού, πλέον ΦΠΑ 23%...¨. Στις 9 Απριλίου 2015 υπογράφηκε από τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κο Γ. Σταθάκη και Θ. Δρίτσα αντίστοιχα, σύμβαση για τη μεταφορά πόσιμου νερού σε 10 άνυδρα νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
Το κόστος ανέρχεται σε 631.924,80 ευρώ και αφορά σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Στον παρακάτω ...
πίνακα παρουσιάζονται τα νησιά και οι αντίστοιχες ποσότητες νερού.
  


Το αδιέξοδο συνεχίζεται για πολλά χρόνια !!!
Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για τη μεταφορά νερού στα άνυδρα νησιά μας (5-6 εκατομμύρια ετησίως) χωρίς να έχουν προσεγγίσει βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις για μόνιμη λύση του προβλήματος. Η πολιτεία εξακολουθεί να επιλέγει την  οικονομικά ασύμφορη λύση της μεταφοράς νερού.

Η τελευταία σύμβαση επιβεβαιώνει το αδιέξοδο, στο οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται η υπόθεση της υδροδότησης των άνυδρων νησιών, ελλείψει ενός συνολικού, συνεκτικού σχεδίου για μόνιμη λύση με βάση σοβαρή ολοκληρωμένη μελέτη - διερεύνηση όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων, σε κάθε νησί χωριστά και με βάση τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά του.

Δυνατές λύσεις που θα πρέπει να εξετασθούν είναι:
Λιμενοδεξαμενές
Η εκμετάλλευση των επιφανειακών απορροών είναι δυνατή σε περιπτώσεις που οι γεωμορφολογικές συνθήκες επιτρέπουν την ανάπτυξη υδρορευμάτων με αξιόλογη παροχή.
Υδρογεωλογικές μελέτες
Λόγω της σημασίας της υπόγειας υδροφορίας για την υδροδότηση των νησιών με κατάλληλο νερό και παρά τις μέχρι σήμερα αρνητικές ενδείξεις, θα πρέπει να συνεχισθεί η πλήρης διερεύνηση των δυνατοτήτων ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου υπόγειου νερού, με ολοκληρωμένες υδρογεωλογικές μελέτες.
Oμβρoδεξαμενές
Η συλλογή ομβρίων σε ιδιωτικές ομβροδεξαμενές αποτελεί δόκιμο τρόπο εξασφάλισης νερού, που πρέπει να αξιοποιηθεί εφόσον με τις προτεινόμενες λοιπές μεθόδους εξασφάλισης νερού δεν καλύπτεται το σύνολο των αναγκών.
Αφαλάτωση
Η αφαλάτωση αποτελεί την έσχατη δυνατότητα εξασφάλισης νερού από εντόπιους πόρους.
Σημειώνεται επίσης ότι σε 7 από τα νησιά αυτά (Πάτμος, Πανορμίτης Σύμης, Λειψοί, Λέρος, Δονούσα, Αμοργός, Κίμωλος) οι αφαλατώσεις έχουν αγοραστεί, αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Και
φυσικά, τα οριστικά σχέδια θα πρέπει να συμπεριλάβουν και παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση, τον περιορισμό της κατανάλωσης , τον ποιοτικό έλεγχο, τον περιορισμό απωλειών, κλπ

Ας ευχηθούμε οι αρμόδιοι του ΥΠΑΠΕΝ να εγκαταλείψουν τα αμφίβολης ποιότητας και απόδοσης προγράμματα όπως οι ¨πράσινες¨ ταράτσες, τα φωτοβολταϊκά στις στάσεις λεωφορείων, κλπ και να κατευθύνουν πόρους από το ΕΣΠΑ αφενός για την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης και αφετέρου για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...