Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Την έχασε η ΒΟΥΛΗ την κέρδισε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!

Από τα ψηλά στα χαμηλά κι από τα πολλά στα λίγα !!!
Μην εκπλαγείτε εάν πάτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για προσωπική σας υπόθεση και δείτε την κα Ραχήλ Μακρή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να κουβαλά φακέλους και να διεκπεραιώνει υποθέσεις.

Μετά την μη ...
εκλογή της στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν έμεινε άνεργη.

Επανήλθε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού- Λογιστικού.

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

¨Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους Τεσσάρων Χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (4.640,00€) για την πληρωµή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδικός Φορέας 31- 120 Κ.Α.Ε. 0211 «Βασικός Μισθός» οικ. έτος 2015 για την κάλυψη της µισθοδοσίας της αυτοδίκαιης επάνοδου της υπαλλήλου Ραχήλ Μακρή σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού- Λογιστικού σύµφωνα µε τις διατάξεις αρθ.12 Ν.3231/2004 (ΦΕΚ 45/Α) και στον Βαθµό Δ’ – ΜΚ3 σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 6. του Ν. 4024/2011.¨.

Κακούργα κοινωνία …….

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...