Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Οι Kυκλάδες γεμίζουν ανεμογεννήτριες!!!

Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 20/12/2013, εκδόθηκε στις 23/12/2013 (αρ. πρωτ. οικ. 172568 ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-Ε3Χ), αλλά δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια σήμερα 11/11/2014 !!!!
 Γιατί ???

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ το αποφάσισε !!!
Θα φυτέψει αιολικά πάρκα στις Κυκλάδες (95 τεράστιες ανεμογεννήτριες ισχύος 218,5 MW ) αλλάζοντας το τοπίο δια παντός σε Νάξο, Πάρο,Τήνο και Άνδρο.
Πέτυχε το ακατόρθωτο !!!
Έβαλε τελικά την υπογραφή του σε ένα …μεγάλο έργο, ορατό σε όλες τις Κυκλάδες. Θα μείνει στην Ιστορία, θα μνημονεύεται από τις επόμενες γενιές που θα καμαρώνουν τις βουνοκορφές, όπου και αν σταθεί κανείς στα παραδοσιακά νησιά και θα βλέπει τα πτερύγια των ανεμογεννητριών στα βουνά.  

Συγκεκριμένα: ...

Με την απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργίa του έργου: «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5MW (95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.’’ ισχύος 9,2MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.’’ ισχύος 16,1MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.’’, ισχύος 32,2MW ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.’’ ισχύος 36,8MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.’’ ισχύος 23MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.’’ ισχύος 20,7MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.’’ ισχύος 25,3MW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νοµού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης, Νοµού Αττικής ».  

Το σύνολο των ανεµογεννητριών που περιλαµβάνονται στα ως άνω αιολικά
πάρκα είναι 95 και η συνολική παραγόµενη ισχύς 218,5 MW. Ο τύπος ανεµογεννήτριας που θα χρησιµοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Enercon E-70/2,3MW. Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία (εσωτερική και πρόσβασης), το συνολικό µήκος της οποίας είναι ~52,6 χλµ. Οι οδοί θα είναι χωµάτινοι και θα επιστρωθούν µε κατάλληλο θραυστό υλικό, ενώ θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές των δασικών δρόµων Γ' κατηγορίας.

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι μεγάλα τµήµατα του έργου εµπίπτουν στις προστατευόµενες περιοχές του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 της οδηγίας 92/43/ΕΚ:
• Στην νήσο Άνδρο:
GR 4220001 «΄Ορµος Βιτάλι και κεντρικός ορεινός όγκος» που έχει χαρακτηρισθεί ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) (SCI) και  GR 4220028 «Κεντρικό και Νότιο τµήµα, γύρω νησίδες και παράκτια θαλάσσια ζώνη» που έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (SPΑ).
• Στην νήσο Νάξο:
GR 4220014 «Κεντρική και Νότια Νάξος : Ζεύς και Βίγλα έως Μαυροβούνι

και θαλάσσια ζώνη» που έχει χαρακτηρισθεί ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) (SCI) και GR 4220026 «Νάξος: Όρη Αναθεµατήστρα, Κόρωνος, Μαυροβούνι, Ζευς, Βιγλατούρι» που έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (SPΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...