Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ: 31.527 θέσεις σε 29.121 τ.μ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 29.121,61 τ.μ.
ΚΑΛΥΨΗ: 13.230,43 τ.μ.
ΔΟΜΗΣΗ: 29.505,78 τ.μ.

Με την αρ. πρωτ. οικ.17282/1-4-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, δόθηκε η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».

Ας δούμε τι περιλαμβάνει συνοπτικά η απόφαση αυτή:

Γενικά στοιχεία
Το «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 29.121 τ.μ., στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα νότια όρια του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση που προϋπήρχε το γήπεδο της ΑΕΚ με την επωνυμία «Νίκος Γκούμας». Το Κέντρο βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Φιλαδέλφειας και περιβάλλεται από τις οδούς Φωκών νότιως, Καππαδοκίας (πεζόδρομος) δυτικά και Αττάλειας (πεζόδρομος) βορείως, του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
Ανατολικώς συνορεύει με μη διανοιγμένο πεζόδρομο 1.791 τ.μ. Νότια - νοτιοανατολικά της θέσης του Κέντρου διέρχεται η οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου που χωρίζει το Κέντρο από το ρέμα Γιαμπουρλά που συναντά στην συνέχεια το ρέμα Ποδονίφτη.
Η μέγιστη χωρητικότητα ...
του νέου γηπέδου ανέρχεται σε 31.527 θεατές.

Τα βασικά στοιχεία του κυρίου έργου είναι τα εξής:
• Το Κοίλο
• Το κτήριο του γηπέδου, που αποτελείται από δύο υπόγεια και τέσσερα επίπεδα στην ανωδομή (ισόγειο και τρία επίπεδα). Το σύνολο του κτηρίου για την αισθητική του διαμόρφωση «ντύνεται» από διάτρητο επικλινές στοιχείο που περιτρέχει το σύνολο της όψης του. Ο ανατολικός τομέας αποτελεί τον κύριο τομέα του γηπέδου και παρουσιάζει διαφορετική δομή σε σχέση με τους άλλους τομείς καθώς περιλαμβάνει στο -1 την τεχνική περιοχή, αποδυτήρια, χώρους δημοσιογράφων και θεωρεία στο +1 και +2 επίπεδο.
Οριοθετείται επίσης στο κάτω διάζωμα από τις δύο εισόδους στον αγωνιστικό χώρο. Η οργάνωση των τριών άλλων τομέων είναι βασικά παρόμοια, καθώς οι κερκίδες αποτελούνται από δύο διαζώματα που διατρέχουν το σύνολό του.
• Κυκλοφορία Θεατών. Γίνεται μέσω: της εξωτερικής ελεύθερης περιμετρικής ζώνης κυκλοφορίας του γηπέδου και 12 πυρήνων διπλών κλιμακοστασίων.
• Τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται από δύο επίπεδα. Το πρώτο εξυπηρετεί τις κινήσεις της Πατριάρχου Κωνσταντίνου προς τα δυτικά (είσοδος και έξοδος), ενώ για την εξυπηρέτηση της κίνησης από την Λεωφόρο Δεκελείας – Φωκών προς το γήπεδο, τα οχήματα κινούνται γύρω από την πλατεία της Αγίας Τριάδας και με ράμπα ανατολικά της εκκλησίας, κατεβαίνουν προς το επίπεδο εισόδου του κτηρίου και δη κάτω από την ταπεινωμένη οδό. Υλοποιούνται 180 θέσεις στάθμευσης οχημάτων και 4 θέσεις λεωφορείων.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης μοτοσυκλετών.
• Η στέγαση του γηπέδου γίνεται με στέγαστρο που καλύπτει το σύνολο των θέσεων του γηπέδου.

Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου, ο φορέας του έργου υποχρεούται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5α του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στην «Τεχνική Έκθεση ισοζυγίου Πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ», μετά από κατάλληλη τροποποίηση/επικαιροποίησή της, αφού προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ακολούθως η έγκρισή της αρμοδίως ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...