Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Αποχαιρέτα την, την ΔΕΗ που χάνεις…

Το επικοινωνιακό επιτελείο της Κυβέρνησης σε καθημερινή βάση διαβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ, και γενικά οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας  δεν πωλούνται !!!
Από την άλλη μεριά οι δανειστές ζητούν πάλι αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις του ΦΠΑ, κλπ.

Τι να πιστέψουμε ??
Τις ανησυχίες μας αυτές επιβεβαιώνει μια απόφαση της ΡΑΕ με την οποία προσλαμβάνει μια βέλγικη εταιρεία για ¨… Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην αναδιοργάνωσή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας¨.

Εάν ψάξουμε λίγο στο διαδίκτυο και δούμε ποια είναι αυτή η εταιρεία μπορούμε να καταλάβουμε και ...
ποιες θα είναι οι …συμβουλές που θα δώσει στην ΡΑΕ!!


Από τη Wikipedia (ΕΔΩ) μαθαίνουμε ότι η ELIA SYSTEM OPERATOR κατέχει το σύνολο των υποδομών του δικτύου 150 με 380 kV του Βελγίου και σχεδόν το 94% των 30-70 kV. Εκτός από την αγορά του Βελγίου, δραστηριοποιείται επίσης στη Γερμανία, σε συνεργασία με τη Σουηδική Vattenfall, μέσω της θυγατρικής της ¨50Hertz Transmission GmbH¨.

Η ΡΑΕ λοιπόν:

“ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

1.    Την απευθείας ανάθεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην αναδιοργάνωσή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», στην εταιρεία «Εlia System Operator» με έδρα το Βέλγιο, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία για την εκτέλεση του ως άνω Έργου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ ΡΑΕ Ι-204395/10.03.2015 προσφορά της.

2.    Η συνολική αμοιβή για το έργο ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), μη περιλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων, και η διάρκειά του έως το τέλος Δεκεμβρίου 2016. Η καταβολή του ως άνω τιμήματος θα γίνει σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις, μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ των εκθέσεων προόδου των εργασιών του έργου, όπως θα εξειδικευθεί στη σχετική σύμβαση. Η καταβολή οιουδήποτε τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των σχετικών Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών και λοιπών νόμιμων παραστατικών.

3.    Τη σύναψη της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας «Εlia System Operator» και της Αρχής…..”

Όπως καταλαβαίνετε όλα τα θέματα είναι ακόμη ανοικτά !!!

Ολόκληρη η απόφαση της ΡΑΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...