Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Φωτο: Η απόδειξη των κλιματικών αλλαγών (άσχετη με το θέμα …αλλά καλή)

Στο πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για τις περιοχές natura , που θα συζητηθεί προσεχώς στην ολομέλεια της Βουλής, υπάρχει και μια διάταξη (άρθρο 7) για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
Το άρθρο αυτό προβλέπει (αιτιολογική έκθεση) ότι:
 «…..προτείνεται λοιπόν η δυνατότητα ίδρυσης ειδικών διευθύνσεων συντονισμού των προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες θα μπορούν να επιφορτίζονται με την ευθύνη διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών δικαιοδοσίας τους.
Έχοντας διαπιστώσει συγκεκριμένα προβλήματα που επιβάλλουν βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, προτείνονται αυστηρότερα
κριτήρια για τον ορισμό Προέδρων των ΔΣ των φορέων διαχείρισης, καθώς η εμπειρία των τελευταίων έξι ετών έχει δείξει ότι η επιλογή του Προέδρου ενός φ.δ. καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης και την απελευθέρωσή τους από γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν πιο εύκολα να επικεντρωθούν στην εκπλήρωση του ρόλου τους, προτείνεται η δημιουργία ειδικής διοικητικής συντονιστικής μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Προτείνεται επίσης κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς προς το ΕΤΕΡΠΣ του 30% επί των εσόδων των φ.δ.
Τέλος, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που μπορεί να προσφέρει η Επιτροπή Φύση 2000 με τη σύνθεσή της, ο ρόλος της αναβαθμίζεται και της δίνονται σαφείς αρμοδιότητες επίβλεψης των προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας των φορέων διαχείρισης, όσο και καθοδήγησης της απογραφής της
ελληνικής βιοποικιλότητας με τη συνεργασία της με το ΥΠΕΚΑ στην διατύπωση των ορθών προδιαγραφών.»

Οι εκπρόσωποι μας στη Βουλή, θα πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω:

Με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002) ιδρύθηκαν 25 Περιοχές Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), πού προστέθηκαν στις δύο περιοχές πού είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες, με βάση τούς Ν. 1650/1986 και 2742/1999: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα.
Προκειμένου να συμπληρωθεί το νομικό καθεστώς των περιοχών προστασίας, προβλέπονται για κάθε μία περιοχή:
 • Τέσσερις Κανονισμοί Λειτουργίας των ΦΔ (ειδικότερα: Λειτουργίας του ΔΣ, Λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προσωπικού, Εκτέλεσης Έργων, και Οικονομικής Διαχείρισης), και
 • ένας Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της περιοχής προστασίας.
 Ο αριθμός των φορέων σήμερα... έχει φθάσει τους 28.

1. Εθν. Θαλ. Πάρκο Ζακύνθου
2. Εθν. Δρυμοί Βίκου - Αώου & Πίνδου
3. Εθν. Πάρκο Σχινιά
4. Εθν. Δρυμός Πρεσπών
5. Δέλτα Έβρου
6. Εθν. Δρυμός Αίνου
7. Δάσος Δαδιάς
8. Εθν. Δρυμός Ολύμπου
9. Λίμνη Κερκίνη
10. Εθν. Δρυμός Σαμαριάς
11. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
12. Εθν. Δρυμός Παρνασσού
13. Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
14. Εθν. Δρυμός Πάρνηθας
15. Λίμνες Κορώνεια-Βόλβη
16. Εθν. Δρυμός Οίτης
17. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
18. Καλαμάς και Αχέροντας
19. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας
20. Χελμός-Βουραϊκός
21. Όρος Πάρνωνας και υγρότοπος Μουστού
22. Οροσειρά Ροδόπης
23. Λίμνη Παμβώτιδα
24. Κάρπαθος-Σαρία
25. Υγρότοποι Αμβρακικού
26. Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο
27. Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλιάς
28. Εθνικό Πάρκο Δρυμών Σαμαριάς καί Λευκών Ορέων

Οι αρμοδιότητες των φορέων είναι:
 • Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής του κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής καθώς και τωνσχεδίων  διαχείρισης.
 • Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται, καθώς και  των κανονισμών διοίκησης και διαχείρισης.
 • Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων  και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του.
 • Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων    αντικειμένων.
 • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης  του.
 • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του.
 • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η  χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής ευθύνης του.
 Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία υπογραμμίζονται τα παρακάτω:
 • Το πλαίσιο λειτουργίας καθορίζεται από 300 περίπου αποφάσεις (Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ , ΥΑ, κλπ)
 • Τα διοικητικά συμβούλια απαρτίζουν περίπου 600 άτομα (300 τακτικοί και 300 αναπληρωτές)
 • Πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων είναι συνήθως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 • Το προσωπικό (διοικητικό, επιστημονικό, εξωτερικοί συνεργάτες) ξεπερνά τα 300 άτομα.
 • Με την αλλαγή της κυβέρνησης είθισται να αλλάζουν και τα διοικητικά συμβούλια (σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αλλάξει 2 και 3 φορές)
 • Η χρηματοδότηση τους από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
 Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα:
1: Έχει γίνει κάποιος απολογισμός για το έργο που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα??
2: Πόσο έχει κοστίσει συνολικά η λειτουργία τους??
3: Αφού δεν έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες, γιατί αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των φορέων??
4: Οι πανεπιστημιακοί που συμμετέχουν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης??
Μια απορία: Ο αριθμός των Πανεπιστημιακών δασκάλων που έχουν καταλάβει κυβερνητικές θέσεις (γραμματείς, πρόεδροι οργανισμών κλπ) πρέπει να είναι τεράστιος. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα, έχει μείνει κανείς στα πανεπιστήμια για να διδάξει?? Το όνειρο των πανεπιστημιακών δασκάλων, με τόσα χρόνια σπουδές, ήταν να τους ορίσει μια κυβέρνηση προέδρους φορέων?? Τι … συμβαίνει
5: Μήπως οι διαχειριστικοί φορείς χρησιμοποιούνται μόνο για πολιτικές επιδιώξεις, δημοσιότητα και γενικά για πολιτικά παιγνίδια???

Συμπέρασμα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Όμως, με μια μορφή όπου θα έχουν αφενός ουσιαστικές αρμοδιότητες και αφετέρου θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η φωτογραφία, όντως άσχετη, είναι άκρως παραστατική!!Αυτό που δεν φαίνεται είναι το ..μετά το 1990!!!Ίσως δεν χωρούσε στη φωτογραφία το υπόλοιπο σχοινί, στο οποίο δεν θα κρεμόταν απολύτως τίποτα!!Ελπίζω η Λιβύη, που μας περιμένει να είναι μόνο...κλιματική!!!

ΠΙΝΔΟΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...