Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους της επιτροπής για τα λιγνιτωρυχεία Βεύης!

Με την απόφαση (αρ. πρωτ. Δ9/Δ/Φ 6/οικ21450/3868) στις 19/9/2011, του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κου Μανιάτη αφενός έγινε δεκτή η παραίτηση του κου Γρηγορίου Πραστάκου από την επιτροπή για τα λιγνιτωρυχεία της Βεύης και αφετέρου ορίσθηκε αντικαταστάτης ο κος Σπυρίδωνας Τζίμας υπάλληλος του ΥΠΕΚΑ.
Συγκεκριμένα η απόφαση αναγράφει:

¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.  Αποδεχόµαστε  την  από  05.09.2011  δήλωση  παραίτησης  του  Καθηγητή  κ.  Γρηγορίου Πραστάκου από την ιδιότητα του µέλους της Επιτροπής για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας  και  εκµετάλλευσης  δηµόσιου  µεταλλευτικού  χώρου  στην  περιοχή  Βεύης  της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 
2.  Ορίζουµε  σε  αντικατάσταση  του  παραιτηθέντος  µέλους  της  ως  άνω  Επιτροπής  τον Σπυρίδωνα  Τζίµα,  προϊστάµενο  της  Δ/νσης  Μεταλλευτικών  και  Βιοµηχανικών  Ορυκτών  της Γενικής  Γραµµατείας  Έρευνας  και  Κλιµατικής  Αλλαγής  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  ως  έχει  η  υπ΄  αριθ.  Δ9/Δ/Φ  6/4319/787/09.03.2010  απόφαση συγκρότησης  Επιτροπής  για  την  εκµίσθωση  του  δικαιώµατος  έρευνας  και  εκµετάλλευσης δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Βεύης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Μανιάτης¨

Να θυμίσουμε ότι η επιτροπή είχε συγκροτηθεί στις 19/3/2010 και αποτελείται από τους:
  • Μητρόπουλο Παναγιώτη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο Ι.Γ.Μ.Ε
  • Πραστάκο Γρηγόρη, Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Περράκη Στέλιο, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου
  • Παναγόπουλο Κων/νο, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π
  • Μέρκο Παναγιώτη, Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Έργο της  Επιτροπής είναι η απευθείας επιλογή μισθωτή για την έρευνα και εκμετάλλευση του δημόσιου λιγνιτωρυχείου στην περιοχή Βεύης του νομού Φλώρινας, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα, από αυτούς που θα υποβάλλουν αιτήσεις στα πλαίσια της υπ’ αριθ. Δ9/Δ/Φ6/2331/405/5.2.2010 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τον Αύγουστο 2011  ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψε
Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Εκμίσθωση των Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημοσίου λιγνιτωρυχείου Βεύης του Νομού Φλώρινας.
Οι πέντε πρώτοι συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψήφιων εταιρειών, με τα οποία ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΤΚΑ
- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
- ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την κλήση των εταιρειών αυτών για να υποβάλουν, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, πλήρη αναλυτικό φάκελο τεμκηρίωσης της δεσμευτικής πρότασής τους.
Στη φάση αυτή ήλθε η παραίτηση και η αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής.
Καλό θα ήταν και για λόγους διαφάνειας, να δοθεί στη δημοσιότητα και η από 5/9/2011 δήλωση παραίτησης.

Ερωτήματα, σχετικά με την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, διατυπώνονται και στην τοπική εφημερίδα ΗΧΩ της Φλώρινας, στο φύλλο της 3/8/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...