Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

ΑΣΩΠΟΣ: νέα στοιχεία στο φως και ένα ερώτημα που χρήζει απάντησης

Φωτο από: www.zabetakis.net
Είναι αμφίβολο εάν ξεκινήσει την Τετάρτη η δίκη για τις ρυπαίνουσες δραστηριότητες της περιοχής του Ασωπού, λόγω της απεργίας των δικηγόρων, η οποία θυμίζουμε ότι έχει ήδη αναβληθεί άλλες τρεις φορές!
Αυτή η δίκη αφορά σε ένα μέρος του συνολικού προβλήματος, δηλ στις ευθύνες της βιομηχανικής περιοχής για τη ρύπανση με εξασθενές χρώμιο και για όσες αποδειχθεί η συμμετοχή, θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
Επίσης, θεωρούμε ότι είναι καθήκον όλων όσων γνωρίζουν κάποια στοιχεία, για το σοβαρό αυτό πρόβλημα, να τα αναδείξουν και μέσα από το διαδύκτιο, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα επιχειρήματα της πολιτικής αγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η σημερινή ανάρτηση.

Σε πολλές προηγούμενες αναρτήσεις έχουμε επισημάνει ότι:
Σε λίγες περιοχές και κυρίως στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων – Σχηματαρίου η παρουσία εξασθενούς χρωμίου στον υπόγειο υδροφορέα μπορεί να  αποδοθεί σε απευθείας απόρριψη υγρών τοξικών αποβλήτων από βιομηχανίες, σε άλλες περιοχές τα υδρογεωλογικά δεδομένα δεν μπορούν να εξηγήσουν το πρόβλημα (π.χ εντελώς διαφορετικοί υδροφορείς, ανυπαρξία πηγών ρύπανσης κλπ).
Πρόσφατες επιστημονικές ανακοινώσεις των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, στις 14 Οκτωβρίου 2011, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτές τις ανησυχίες, οπότε και ένα νέο ερώτημα εγείρεται για το σοβαρό πρόβλημα του Ασωπού και διατυπώνεται ως ακολούθως:
Τι προηγήθηκε, σε περιοχές που δεν συνδέονται άμεσα με την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων - Σχηματαρίου, η ρύπανση των εδαφών ή η ρύπανση του υδροφορέα?????.
Συγκεκριμένα σε τέσσερις επιστημονικές ανακοινώσεις αναφέρονται τα παρακάτω:
1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ THΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
¨..Μετά τις σχετικές αναλύσεις προκύπτει ότι τα εδάφη του Θηβαϊκού πεδίου το Ni (από 620 έως 2640 ppm) ,Cr (από 130 έως 860 ppm), Fe (από 27800 έως 63500 ppm), Co (από 23 έως 97 ppm) και Mn (από 680 έως 1300 ppm), εμφανίζουν συγκεντρώσεις υψηλότερες των αποδεκτών τιμών, όπως έχουν προσδιοριστεί και εφαρμοστεί από Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και Καναδά.¨
2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΛΩΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
¨…Τα δείγματα εδάφους βρέθηκαν στο σύνολό τους από καθόλου έως αρκετά ρυπασμένα σε Cr (130 – 520 ppm) και σε Mn (405 – 1040 ppm), πολύ ρυπασμένα σε Ni (250 – 900 ppm) και καθόλου έως ελαφρά ρυπασμένα σε Zn (55 – 370 ppm)…¨.
3: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΛΟΓΩ Cr(VI) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΣ-ΦΥΤΟ-ΝΕΡΟ
¨…Όλα τα δείγματα εδάφους κυμαίνονται από καθόλου έως ελαφρά ρυπασμένα σε Cr και Mn και από ρυπασμένα έως πολύ ρυπασμένα σε Ni. Το χρώμιο στο έδαφος του οποίου η περιεκτικότητα κυμαίνεται από 50-190 ppm φιλοξενείται κυρίως σε χρωμίτες και σιδηροχρωμίτες. Οι ασήμαντες διαφορές στις περιεκτικότητες των μετάλλων αυτών στα δείγματα εδάφους από καλλιεργούμενες και μη καλλιεργούμενες περιοχές υποδηλώνουν σύνδεση της ρύπανσης αυτών με φυσικές διεργασίες, όπως είναι η αποσάθρωση των υπερβασικών πετρωμάτων και των Fe-Ni-ούχων μεταλλευμάτων, παρά από το νερό άρδευσης περιέχει Cr(VI).
Σε όλα τα δείγματα φυτών ανεξάρτητα από το είδος τους, το 28% του Cr(total) βρίσκεται με τη μορφή Cr(VI), ενώ οι υψηλότερες τιμές του Cr(VI) εντοπίζονται στο υπέργειο τμήμα του φυτού. Τέλος, οι ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των περιεκτικοτήτων των στοιχείων (Cr, Ni, Fe) στα φυτά και το έδαφος υποδηλώνουν επίσης την σύνδεση της ρύπανσης των φυτών με την σύσταση του εδάφους παρά του νερού…¨.
4: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ni–ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ
¨…Οι περιεκτικότητες των στοιχείων Cr, Ni, Mn, Fe και Zn στο 95% των
δειγμάτων εδάφους που βρίσκονται στο περιβάλλον Ni-λατεριτών και οφιολιθικών πετρωμάτων της κεντρικής Εύβοιας και Έδεσσας χαρακτηρίζονται από ρυπασμένα έως ασυνήθιστα πολύ ρυπασμένα στα μέταλλα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αγγλικής νομοθεσίας.
Αν και το ποσοστό του χρωμίου (ολικό και εξασθενές) που μεταφέρεται στα φυτά είναι μικρό και δεν υπάρχουν όρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι περιεκτικότητες του χρωμίου στα φυτά είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουν προσδιοριστεί σε μη ρυπασμένα εδάφη…¨.

Να συμπληρώσουμε λοιπόν το αρχικό ερώτημα:
Εάν προηγήθηκε η ρύπανση των εδαφών πώς και από ποιους προκλήθηκε??
Το μόνο βέβαιο είναι ότι για τις υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου ολικού και εξασθενούς δεν ευθύνονται ούτε τα υπερβασικά πετρώματα ούτε …. η ¨εποχή του χαλκού¨. Το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται από το 1969 και μετά!

Ας δοθούν λοιπόν οι απαντήσεις από τους ειδικούς σε αυτό το βασικό ερώτημα, διότι μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων αντιρρύπανσης, θα είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων και θα υπάρξει δυνατότητα ταυτοποίησης και αυτών των ρυπαντών, έτσι ώστε να οδηγηθούν και αυτοί στη δικαιοσύνη, για να υπάρξει συνολική κάθαρση!

(Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων σε pdf ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...