Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Οι ρυπαίνοντες συμμετέχουν σε επιτροπή του ΥΠΕΚΑ για την περιβαλλοντική ευθύνη !!!!

Σου είπαν ψέματα πολλά….
Νέα ¨ήθη και έθιμα¨ για την προστασία του περιβάλλοντος.
¨Ο ρυπαίνων πληρώνει¨ μετασχηματίστηκε σε:
¨Ο ρυπαίνων γνωμοδοτεί¨ και  ¨ο ρυπαίνων αποφασίζει¨!!!
Με μια απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΚΑ, η οποία μάλιστα δεν αποτυπώνει το γράμμα του σχετικού εξουσιοδοτικού Προεδρικού διατάγματος και θα το εξηγήσουμε παρακάτω, ορίζει ως μέλη στην  Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) εκπροσώπους εταιρειών, που έχουν κατηγορηθεί για ρύπανση!!
Δείτε το παρακάτω απόσπασμα από..............
την απόφαση και θυμηθείτε τις περιπτώσεις της Μήλου και του Ασωπού.

κλικ για μεγεθυνση
 Αυτή βέβαια είναι η δεύτερη περίπτωση. Η πρώτη αφορούσε τη σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση υλοποίησης των μέτρων για τον Ασωπό, όπως παρουσιάσαμε σε προηγούμενη ανάρτηση.

Το σχετικό ΠΔ για την περιβαλλοντική ευθύνη (Π.Δ. 148/2009  ΦΕΚ 190/Α`/29.9.2009) και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αναγράφει ότι:

α. Η ΕΑΠΕΖ συγκροτείται από εκπροσώπους των εκάστοτε αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και κατά περίπτωση από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής
του παρόντος διατάγματος………………………………….
δ. Στις συνεδριάσεις της ΕΑΠΕΖ μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων
φορέων του δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, όπως του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Ερευνών (Σ.Μ.Ε.), του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής και Γεωργικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.), του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων –Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που εκ του Καταστατικού τους δραστηριοποιούνται σε εθνική κλίμακα. Η παρουσία των εν λόγω προσώπων στις συνεδριάσεις της ΕΑΠΕΖ, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14  (παρ.10) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
ε. Είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μετά από πρόταση της ΕΑΠΕΖ, να διευρύνεται η σύνθεσή της και με άλλα μέλη, συμπεριλαμβανομένων
των αναφερόμενων στο εδάφιο (δ), εφόσον κρίνεται ότι η διεύρυνση αυτή θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο της.

Περιγράφεται λοιπόν ρητά στην παράγραφο (α) από ποιους συγκροτείται η επιτροπή. Εάν επιθυμούσαν τη διεύρυνση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του ιδίου άρθρου θα έπρεπε να συγκροτηθεί πρώτα η επιτροπή και αυτή να εισηγηθεί τη διεύρυνση.
Θα πείτε μικρό το κακό!! Αφού με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ακόμη και τον περιβαλλοντικό έλεγχο θα τον κάνουν ιδιώτες, δηλαδή … οι ίδιοι. Το όλο σκηνικό δείχνει μια βιασύνη και επιπλέον αποτυπώνει χαρακτηριστικά, πώς κάποιοι φαντάζονται την προστασία του περιβάλλοντος.

Βέβαια στην επιτροπή αυτή, όπως και στου Ασωπού συμμετέχουν και ¨οικολόγοι¨ και ΜΚΟ!
Φανταστείτε τις αντιδράσεις τους, εάν η προηγούμενη κυβέρνηση το 2008 ή το 2009, είχε προχωρήσει σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις!!!
Πώς άλλαξαν έτσι οι αυτόκλητοι ¨προστάτες¨ του περιβάλλοντος??
Την απάντηση στο ερώτημα, μπορείτε να τη δώσετε και μόνοι σας.

Επίσης, μην αποκλείετε στην επικείμενη μεγάλη δίκη του Ασωπού, εάν ποτέ ξεκινήσει, να δούμε όλους αυτούς, ως μάρτυρες υπεράσπισης  και με την ευγενή χορηγία των ΟΙΚΟ – ΜΜΕ!!
Μακάρι να διαψευστούμε!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κάποτε, η γνώμη που διατυπωνόταν από την ΟΚΕ ήταν σεβαστή. Τώρα δεν ξέρω πόσο την υπολογίζουν. Τα τελευταία χρόνια, σίγουρα οι νομικοί υιοθετούν ευκολότερα τις απόψεις των ΜΚΟ, γι αυτό και οι περισσότεροι νέοι νόμοι - ειδικά του ΥΠΕΚΑ - μοιάζουν με λογοτεχνικά κείμενα διαβάζονται, αλλά στη συνέχεια δύσκολα εφαρμόζονται.
http://www.oke.gr/oke_pron_pdf.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...