Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

10.500 αποφάσεις για ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ στο Δημόσιο!!!
Οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις αφορούν στα … ¨δικά μας παιδιά¨!!! 

¨Αποφασίζουμε τη συγκρότηση συνεργείου, που θα εργασθούν υπερωριακά……¨. Έτσι αναγράφουν 10.500 αποφάσεις για την υπερωριακή απασχόληση στο δημόσιο τομέα!!!
Για κάποιες από αυτές, που αφορούν στο προσωπικό που εργάζεται σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια,  η εθνική άμυνα ή και αλλού, μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα δικαιολογημένες. Όμως το μεγάλο ποσοστό των 10.500 αποφάσεων, αφορούν σε ¨ειδικές¨ υπηρεσίες, συμβούλους, σε προσωπικό γραφείων μελών της κυβέρνησης και γενικότερα σε … ¨δικά μας παιδιά¨. Ήδη για τους πρώτους μήνες του 2012, έχουν εκδοθεί 3.400 τέτοιες αποφάσεις!!
Το κόστος? ….Είναι πολύ εύκολο να εκτιμηθεί!!

Οι παρεμβάσεις για την............
αναμόρφωση – αναδιοργάνωση του Δημόσιου τομέα στα χρόνια του Μνημονίου δεν έχουν τελειωμό.
Χωρίς όμως αποτέλεσμα, διότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις προϋποθέτουν μελέτη, σχεδιασμό, ανά τομέα και κανόνες. (προηγούμενη σχετική ανάρτηση ΕΔΩ).

Σήμερα, όλα έγιναν ¨οριζόντια¨ (περικοπές, εφεδρείες, απολύσεις κλπ), εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση ή την επιλεκτική αναπλήρωση του εισοδήματος σε προστατευόμενα ¨στελέχη¨ δημοσίων υπηρεσιών - οργανισμών (Γραφεία Υπουργών κλπ).
Επιτέλους!! Το μοντέλο της ¨επιτυχούς¨ οργάνωσης των κομματικών μηχανισμών εφαρμόσθηκε με … αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα!! Και ιδού το αποτέλεσμα!!. Διαφθορά, αναξιοκρατία εικόνα πλήρους διάλυσης, όπως επιβεβαιώνει και η σχετική έκθεσητων Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από μια μικρή περιήγηση στη Διαύγεια!!!!!!!
1: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.  Απόφαση με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΤ/ΙΟΙΚ/Α3/Φ.52/19446/ 14-2-2012.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε, κατά μήνα και από 14-1-2012, είκοσι (20) ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας και δεκαέξι (16) ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, στους παρακάτω υπαλλήλους του ΥΠΠΟΤ, οι οποίοι έχουν διατεθεί και προσφέρουν υπηρεσίες στα Γραφεία Υπουργού, Γενικής Γραμματέως και Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ, ως εξής:………….
Ακολουθεί λίστα με 44 άτομα. Υπογράφει με εντολή Υπουργού η Γενική  Γραμματέας Λίνα Μενδώνη

2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.  Απόφαση με αρ. πρωτ 9665/16-2-2012.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση του συνεργείου που θα εργαστούν υπερωριακά στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του κ. Κώστα Σκανδαλίδη τον μήνα Φεβρουάριο 2012 με τις όρους και τις προϋποθέσεις των παραπάνω σχετικών ως κατωτέρω:………
Ακολουθεί λίστα 30 ατόμων με υπογραφή του Υπουργού κου Σκανδαλίδη

3: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Απόφαση με αρ. πρωτ Φ.80427/955/107 /16-1-2012.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για 175 υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και μέχρι 20 ώρες για κάθε υπάλληλο τον μήνα για τους παρακάτω λόγους:…………………
Υπογράφει ο υπουργός κος Κουτρουμάνης

Κλπ, κλπ, κλπ, ………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...