Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ αλλάζει και το καθεστώς των ΑΠΕ

κλικ για μεγέθυνση
Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με απόφαση του προχώρησε στη ¨σύσταση  και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος.¨
Όπως διαβάζουμε, στα έχοντας υπόψη της απόφασης, επανεξετάζεται στα πλαίσια του μνημονίου, όλο το καθεστώς (επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, fit in tariff (?)) των ΑΠΕ ώστε να ¨…. καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά….¨
Το έργο της ομάδας...............
εργασίας περιλαμβάνει:
•  Χρονοδιάγραµµα  των συναντήσεων και συζητήσεων των   αρµοδίων για τηνµεταρρύθµιση του υποστηρικτικού προγράµµατος.
•  Επιλογές µεταρρύθµισης του υποστηρικτικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου  του µοντέλου εγγυηµένης διαφορικής τιµής και προσδιορισµός σε κάθε επιλογή της µεθόδου  υπολογισµού  των  τιµολογίων και του τρόπου αποφυγής υπερβολικής αποζηµίωσης.
•  Τρέχουσες και αναµενόµενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.
•  Εξέταση της επιλογής αυτόµατης µείωσης τιµολογίου.
•  Μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας
και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/3/2012.
Στην επιτροπή συμμετέχουν φυσικά όλοι οι ένθερμοι υποστηρικτές των ΑΠΕ όπως:  Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας  (ΚΑΠΕ), Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ), Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Ελληνική  Επιστηµονική  Ένωση  Αιολικής  Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κλπ

Την ίδια ώρα, όπως διαβάσαμε σε σχετική ανάρτηση στο:
βουλευτές κατέθεσαν πρόταση νόμου με θέμα:
¨Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.¨.

Μπερδευτήκαμε!!
Εκεί που λέγαμε ότι ίσως να μειωθούν τα fit in tariff και να το δούμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά κυρίως στα δημόσια οικονομικά και στην ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα, έρχονται οι βουλευτές και ζητούν ¨…πρόσθετους πόρους¨.
Αναμένουμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...