Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

IRENA AGAPI MOY


Τη ΡΕΝΑ την αναγνωρίζουμε, δεν χρειάζονται συστάσεις.

Ποια είναι όμως η IRENA??

International Renewable Energy Agency – ΙRΕΝΑ, η επίσημη αγαπημένη των ¨πράσινων¨ αρμοδίων, που πασχίζουν για την …ανάπτυξή μας.


Η Έδρα του Οργανισμού είναι το Αμπού – Ντάμπι.
(Η δική μας ¨έδρα¨ δεν ξέρω πού είναι…)


Για τις ¨σχέσεις¨ λοιπόν των ¨πράσινων¨ αρμοδίων με την IRENA, εμείς πρέπει πληρώνουμε 115.200 $ ετησίως!!!
Αυτό λέει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κου Μανιάτη (Αρ. Πρωτ. Δ16/Φ.6.7/14422 /743/24-7-2013) με θέμα: ¨Εισφορά της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισµό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΙRENA)¨
Συγκεκριμένα αναγράφει:
¨1.  Εγκρίνουµε την πληρωµή του ποσού των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων  διακοσίων δολαρίων  (115,200$)  που αποτελεί την εισφορά της Ελλάδας στο  Διεθνή Οργανισµό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για το έτος 2012…..¨. 

Βέβαια, όπως έχουμε γράψει ΕΔΩ η ΓΕΡΜΑΝΙΑ έχει ορισθεί, μάλιστα και με τον νόμο 4017/23.09.2012  (ΦΕΚ 212/Α/23.09.2012), ως ο θεματοφύλακας του ...
Καταστατικού Χάρτη του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.

Ψύλλοι στ' άχυρα θα πείτε…, εδώ έδωσαν 15.000.000 ευρώ για να γίνουν ¨πράσινες ταράτσες¨ σε δημόσια κτίρια (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, κ ά), ενώ μέσα στα κτίρια-ερείπια τα παιδιά πεινούν και κρυώνουν !!!

Μάλλον δεν είμαι καλά..
Εσάς σας φαίνονται λογικά??
Απαντήστε μου γιατί πρέπει να πάρω την απόφαση, αν πρέπει να επισκεφθώ ψυχίατρο!!!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα, μήπως ξέρεις να αποδώσεις σε απλά Ελληνικά τους ορισμούς κάτω ;

σij=Q ισοδ. i,j / ΣQ ισοδ. I,j
Όπου Q ισοδ. i,j οι ισοδύναμες πωλήσεις της κατηγορίας j στη τάση i που υπολογίζονται ως:
Q ισοδ. i,j = Q I,j *AVRi,j/AVR1
AVR1 : το μέσο έσοδο της ΥΤ
AVR I,j : το μέσο έσοδο της κατηγορίας j στη τάση i

Βλ. υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ. 25947 απόφαση Μπιρμπίλη περί "Μεθοδολογίας επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ (ΦΕΚ 1911Β/2010)
σε αντιπαραβολή με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ.120/οικ. 290 (ΦΕΚ 10Β/2013)και την 323/2013 ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμ. τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμούτου ΕΤΜΕΑΡ για το β' εξάμηνο του 2013.


katalytikos είπε...

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 39 του ν.4062/2012, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε Πελάτη, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, βάσει μεθοδολογίας η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπ’ όψη της την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Πελάτη και καθορίζει συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό ανά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.
..................
Αναλυτική περιγραφή των συντελεστών σε μορφή pdf ή doc μπορείς να βρείς αν ψάξεις με λέξεις κλειδιά ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΜΕΑΡ.

Με απλά λόγια
Γερμανικό καιΑυστριακό μοντέλο για να πληρώνουμε τους ΑΠΕΤΕΩΝΕΣ!!!!

Αντκαν είπε...

Ναι αλλά με τη 496/2012 Δ΄τμ. ΣτΕ ακυρώθηκε η ίδια μεθοδολογία επιμερισμού όσον αφορούσε στις χρεώσεις ΥΚΩ, με το σκεπτικό ότι το αντάλαγμα αυτό δεν χορηγείται με "αμερόληπτο και διαφανή τρόπο" σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ".

Βλ. άρθρο 36 ν. 4067/2012 πως επιβλήθηκε προσωρινά ο καταμερισμός ΥΚΩ

Επιπλέον σύμφωνα με τον ορισμό "ΥΚΩ" η υπηρεσία αυτή αποβλέπει και αφορά σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού τακτικής παροχής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας" Βλ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/2007 ΦΕΚ Β 1040/2007 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046/2010 ΦΕΚ Β 1614/2010. Βλ. και 7 σελίδα πάνω της 469/2012.

Η ΥΚΩ δεν εκφράζεται με οικονομική αντιστάθμιση όπως και το "ΕΤΜΕΑΡ" ;

Αυτό που έκανε η ΡΑΕ δεν είναι η Αυστριακή μέθοδος, αλλά δική της πατέντα (προς όφελος των συμφερόντων των καταναλωτών Υ/Τ) μιάς και δεν έβαλε το πάγιο για τις ΑΠΕ σε όλες τις κατηγορίες (Αυστρία) παρά μόνο τις χρεώσεις για χρήσεις δικτύου μεταφοράς και διανομής..Αυτή η μέθοδος έβγαλε τέρατα. Πάνω από 100 € τον χρόνο για τις ΑΠΕ ανά μέσο νοικοκυριό.

Δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός ΕΤΜΕΑΡ της ΡΑΕ/ΥΠΕΚΑΤα μεγέθη της εξίσωσης για την οποία ρώτησα δεν ορίζονται, μήπως μπορείς να τα καθορίσεις ; α) ΣQ ισοδ. I,j, β) AVR I,j, με πραγματικά μεγέθη καλύτερα αν γίνεται..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...